Fællesbestyrelsesmøde november 2019

Referat fra den 7. november 2019 kl. 18.45 - 21.00.
Deltagere: Niels Chr. Rønhøj, Mette Søby Nielsen, Inger Merete Hougaard, Nanna Bak Winther, Ida Marie Mølgaard Jacobsen, Mette Husted Paakjær, Tanja Østerby Thøgersen, Edith Mølgaard Kirk, Marianne Rytter, Ann Risgaard Nielsen, Lene Ettrup og 2 Elevrådsrepræsentanter.
Afbud: Mette Søby Nielsen, Ann Risgard Nielsen
Mødeleder: Niels Chr. Rønhøj
Referent: Lene Ettrup
Kaffebrød: Nanna Bak Winther

Referat

Referat godkendt.

Nettet over multibanen kommer op først i det nye år.

Vi havde et overskud på 2702 kr fra Staby Marked, Halvdelen går til Ronald McDonald fonden. Resten til eleverne. Der er indkøbt nye spande til sandkassen og et nyt håndtag til vores air hockey, og der er flere ting på vej for at opfylde ønsker. Elevrådet sælger julekort til fordel for Danske Hospitalsklovne.
Elevrådet har et ønske om at få tegnet en “ostering” op i skolegården så de kan lege ostebold i skolegården og ikke kun i gymnastiksalen.
Elevrådet er gode til at stå op til morgensamling og fortælle om deres arbejde.

Nyhedsbrev sendt ud med info om november måneds aktiviteter
Sofie ser ud til at være kommet godt i gang.
Musical på Staby Efterskole for 4.-7.kl. fredag d. 8.11
Pædagogstuderende i skole og SFO fra 1.12.

Ny arbejdsplan, så der er en større normering om morgenen. Camilla har fået en fast dag i børnehaven og en eftermiddag i SFO.
Nyt barn i børnehaven.
Dejlig tur til Kystcenteret, børnene havde stort udbytte. Bagbutikken sponsorerede både billetter til tog og entré. Er stadig i gang med at gennemgå de faste rutiner.
Nyt emne om julen.
Et godt forældremøde, ikke så stort fremmøde.
Gløgdag fredag d. 13.12
Fritterfest i SFO´en var en stor succes. Fint at det kun var for de ældste.
Bager pebernødder i december. Pakkeleg d. 18.12.
Overnatning i SFO´en d. 17.04.
Forældremøde i SFO`en i februar.

Aula fungerer mht kommunikation mellem skole og hjem. Vi har stadig meget at lære.
Ny kommuneaftale på portaler er ved at blive landet.

Det var en hyggelig uge. Det er godt at komme ud af huset. Det er godt at være på hold på tværs af alder, og fint med en dag sammen med klassen.
Det er godt at komme ud i lokalsamfundene.

Bilag udsendes
Det er et flot arbejde. Det, der står i læreplanerne er også det forældrene oplever, at der sker i børnehaven.

Drøftelse
Niels Chr., Nanna og Lene deltager.

Opfølgning fra temamødet sidst.
Punktet sættes på igen efter jul.

Til orientering.

Julefrokost
Forældreopbakning
Indskrivningsarrangement

Det har været nogle positive skole/hjem samtaler.

Elevrådet deltager i pkt. 1-7.

Venlig hilsen
Niels Chr. og Lene