Mødereferat 

Fællesbestyrelsen ved Staby Skole og Børnehuset Lærkereden 

Dato: 20. februar 2020 

Kl. 18.45 - 21.00 

Deltagere: 

Niels Chr. Rønhøj, Mette Søby Nielsen, Inger Merete Hougaard, Nanna Bak Winther, Ida Marie Mølgaard Jacobsen, Mette Husted Paakjær, Tanja Østerby Thøgersen, Edith Mølgaard Kirk, Marianne Rytter, Lene Ettrup og 2 Elevrådsrepræsentanter. 

Afbud: 

 

Mødeleder: Niels Chr. Rønhøj 

Referent: Lene Ettrup 

Kaffebrød: Ida Marie Mølgaard Jacobsen 

 

1.Godkendelse af referat fra sidste møde samt punkter til evt.: 

Referat godkendt 

 

2. Nyt fra formanden: 

Kort info 

Indbydelse til netværk for skolebestyrelser - Niels Chr. og Ida Marie deltager.  

 

3. Nyt fra elevrådet:

Er ved at gøre klar til trivselsdag - i år bliver der sat mere fokus på trivsel og PALS, og aktiviteterne bliver lidt anderledes end vi plejer, og med endnu mere fokus på samarbejde, og kropssprog. 

Der bliver et fælles oplæg om PALS som start på dagen, og derefter et aktivitetsløb, hvor eleverne står for posterne, og der er en voksen med hvert hold rundt. 

Forberedelserne til loppemarkedet er i fuld gang. Der skal gøres lidt mere reklame. 

Nettet over multibanen bliver sat op så snart det bliver lidt bedre vejr. 

Elevrådet er nomineret til ”årets elevråd” af Danske Skoleelever. 

 

4. Nyt fra Landsbyordningen: 

Fælles:  

Pædagogisk døgn fre og lør  

Vi har været glade for de fælles projekter på tværs i huset, og vil igen umiddelbart efter sommerferien forpligte alle på at indgå mindst én aftale om aktiviteter på tværs i løbet af efteråret. 

Vi slår katten af tønden på mandag. Førskolebørnene sammen med skolebørnene, og børnehavebørnene for sig selv. TAK til Staby Skoles Venner for fastelavnsboller og slik. 

Staby Skoles venner har sponsoreret kabeltromler til legepladsen og nye brædder til stakit i skolegården. 

Skal vi have banner op? - Ann har undersøgt pris og arbejder videre i det. 

Vi holder åbent hus onsdag d. 18. marts og torsdag d. 14. maj. 

 

Børnehaven: 

Et nyt barn, så vi nu er på 23 i børnehaven. 

Vi rimer - tema i børnehaven. 

Bedsteforældredag d. 15. maj. 

Førskoleprojekt hver mandag, hvor børnene fra Sneglehuset kommer. 

Trylleshow i Tinghuset. 

Førstehjælp kursus for børnene. 

Lillegruppen har været alene i gymnastiksalen nogle gange og lave forskellige bevægelsesaktiviteter og Yoga. 

Børnesyn - arbejdet med rutiner, giver forskellige ændringer. 

Næsten alle 3-årige har lært at cykle uden støttehjul. 

 

SFO: 

Medarbejder i praktik i SFO 2 eftermiddagen om ugen. 

Åben SFO d. 10. marts, hvor alle SFO børn må invitere en skolekammerat med. 

Har fået leveret stylter, som spændes på fødderne til sjove og udfordrende aktiviteter. 

Der er mange kreative aktiviteter i gang. 

 

Skolen:  

Stort TILLYKKE til elevrådet, som vi er meget stolte af. Vi er spændte på generalforsamlingen d. 27. marts, hvor vinderen kåres. 

Dejlig reportage og omtale af skakdagen på DR P4. 

Vi regner med at skaklærerne skal på en overbygnings uddannelsesdag inden længe. Der er desuden et skakstævne i støbeskeen. 

Vi glæder os til trivselsdagen d. 6. marts – fokus på PALS i den fælles opstart. 

Den nationale trivselsmåling er i gang. Info er udsendt på Aula. 

7.kl. har i dag og i morgen to hele undervisningsdage på UCH. 

Muligt nyt projekt med Elisabeth Borch – LE har møde med Elisabeth i begyndelsen af marts. 

Vi glæder os til minisamfundsugen i Vesterby i UGE 14. Leder- og souchef stillingerne er nu besat, og i næste uge præsenteres virksomhederne på morgensamlingen og resten af eleverne skal ønske virksomheder. 

Alsang 4. maj i Anlægget - 45kl. deltager 

Kulturspot i Tinghuset 24. april - alle indtagen 5.kl. deltager. 

Vinterkoncert. 

Indskolingen og førskolebørnene har været i Holstebro og se ballet og besøge museet. D. 17. marts tager indskolingen og førskolen igen ud og ser ballet. 

 

5. IT 

Nyt UNI-login 

 

6. KAFFE 

 

7. Valg til fællesbestyrelsen:

 Bilag udsendes 

 

8. Økonomi 

Godkendelse af budget 2020 

 

9. Fællesmøde med personalet d. 10. marts 16.45-20.45 

Har bestyrelsen særlige ønsker til indholdet? 

Kommunikation  

Information  

Rummelighed  

Næste skoleår 

Tilbagemelding fra pædagogisk dag 

 

10. Punkter til næste møde d. 15. april: 

Evaluere minisamfund 

 

11. Evt. 

Der bliver efterspurgt mere information. 

 

Elevrådet deltager i pkt. 1-6 

 

Venlig hilsen 

Niels Chr. og Lene