Det gode forældresamarbejde

Den gode dialog
Vi ønsker en åben og positiv dialog, og er lydhøre for kritik, men det er vigtigt, at det foregår i en god tone.

Når beskedsystemet benyttes opfordrer vi til, at
Beskeder skrives i en anerkendende tone.
Der ikke bruges ironi og indforståede vendinger.
Ingen skriver i vrede.
Beskeder holdes kortfattede og konkrete.
Beskeder kun sendes til relevante modtagere.

For at fremme en god dialog når tingene bliver svære, opfordrer vi til, at:

Tage en mundtlig dialog om muligt
Ikke at henvende sig i vrede, men bevare en anerkendende og positiv tone.
Huske på, at der som regel ikke er én sandhed, men flere sider af en sag. Fortæl om dit barns oplevelser af situationen, men spørg også ind til det andet barns/den voksnes oplevelser, for at opnå den størst mulige forståelse.
Have fokus på, hvordan vi sammen kan løse problemet.

Forældremøder
I børnehaven og SFO afholdes 1 forældremøde om året. I skolen afholdes der mindst ét forældremøde pr. klasse/stamhold om året.

Forældresamtaler
I børnehaven afholdes forældresamtale efter 3 mdr. (opstartssamtale) og op til skolestart. Yderligere samtaler afholdes efter behov.
I skolen holdes forældrene orienteret om elevernes faglige og sociale standpunkt ved den årlige skole-hjemsamtale i efteråret. Hvis der opstår bekymring omkring et barn, orienteres forældrene løbende og medinddrages i løsningen af problemet og kontaktlæreren er tovholderen. 

I efteråret udsendes elevplanen til forældrene. Elevplanen er et værktøj, som tilpasses i løbet af året.
Kontaktlærers deltagelse i klassearrangement
Kontaktlæreren har mulighed for at deltage i et klassearrangement i løbet af skoleåret, under forudsætning af at det foregår på en hverdag.