Velkommen til Lærkereden

Lærkereden blev oprettet i 1990 af en flok begejstrede og entusiastiske forældre. De første to år var vi en forsøgsinstitution. I 1992 fik vi endelig lov til at slå rod.
Lærkereden er blevet bygget ud et par gange – senest blev vi bygget sammen med Staby skole. Den 1.januar 2009 blev vi til en USFH - et såkaldt Udvidet Skolefritidshjem. Det betyder at vi er en del af skolen og dermed har fælles bestyrelse. Skolelederen er øverste leder.
1. februar 2017 trådte kommunens masterplan i kraft, hvilket betyder at vi i dag er en del af Landsbyordningen Staby Skole & Børnehuset Lærkereden. Vi er dermed officielt ét hus, der modtager børn fra 3 år til og med 7. klassetrin. 
Vi har en meget stor legeplads, delvis fælles med skolen. Dog har vi et område på legepladsen, som er forbeholdt børnehavebørnene, så der kan være ro og fred om f.eks. nystartede børn. Men også for at skabe ro og fred til udendørs lege og pædagogiske aktiviteter og børnene kan føle sig trygge.
Både ude og inde er der masser af muligheder, for at lege og blive udfordret - både alene, i små grupper og store grupper, også uden de voksnes indblanding. 
I Lærkereden tror vi på, at alle mennesker udvikler sig gennem relationer til andre mennesker. Derfor er det vigtigste for os at skabe tætte relationer børn og voksne imellem – men også mellem børnene. 
Vi tror, noget af det bedste vi kan give børnene er tid. Tid til at lytte og være nærværende. Tid til at udforske verden i børnenes rytme. 
En anden vigtig værdi for os, er at tage udgangspunkt i børnenes styrkesider og at alle får tid og rum til at udvikle fantasi og kreativitet – at alle komme til at føle sig unikke.
I forhold til jer forældre, vægter vi et åbent og ærligt samarbejde. Alle kan trygt henvende sig med spørgsmål, ris og ros, så vi kan have en dialog omkring vores fælles opgave nemlig barnets trivsel og udvikling. 
Børnehavegruppen modtager børn i alderen 3-6 år. Børnetallet svinger – der er typisk flest børn fra januar til sommerferien og færre fra sommerferien og frem til jul. 
I skolegruppen modtages børn fra 0. til og med 4. klassetrin. 
Fra d. 1. maj starter vi førskolegruppe op, men vi arbejder meget med gruppen i året op til.

Dagsrytme i børnehaven

Vi åbner alle dage kl 6.15 og vi starter dagen i børnehavens grupperum. Der serveres morgenmad frem til ca. 7.30 for de børn, der har brug for det. For at undgå, at nogle børn starter dagen med alt for meget sukker, henstiller vi til, at jeres børn ikke selv har morgenmadsprodukter med hjemmefra. Vi serverer nybagte boller, havregryn og cornflakes. Det er også altid tilladt, at børnene spiser en mad fra deres madkasse. 
Frem til ca. kl. 8.45 leger børnene rundt omkring i huset og personalets primæropgave er, at tage imod de børn, der kommer, og hjælpe dem med at sige farvel. 
Når I laver et farvelritual sammen med jeres barn – de fleste børn har det rigtig fint med at afskeden foregår på nogenlunde samme måde hver dag – vil det være hensigtsmæssigt, at afskeden foregår nede i børnehavegruppens lokaler. Det kan være rigtig svært for personalet, at forlade den øvrige børnegruppe for at gå med helt op i den anden ende af huset og sige farvel.
Mellem 8.45 og 9.15 tilbydes børnene formiddagsmad. Det kan være en ekstra mad fra madpakken eller en separat madkasse/pose med lidt formiddagsmad.
Mellem 9.30 og ca. kl. 11 foregår der planlagte pædagogiske aktiviteter.
Aktiviteterne er planlagt ud fra vores årshjul og den pædagogiske læreplan. Vi bruger alle rum i Lærkereden samt vores kæmpe legeplads. Vi har adgang til gymnastiksal, musikrum og sløjdrum på skolen. Vi bruger ligeledes meget naturen og byen omkring os. Af og til tager vi bussen til fx Ulfborg eller Thorsminde.  
Oftest er børnene delt op i mindre grupper under disse aktiviteter. Det kan være aldersgrupper, pigegrupper, drengegrupper, interessegrupper og mange andre former for grupper. 
Ikke alle aktiviteter er planlagte, mange opstår også spontane, ud fra børn og voksnes gode ideer. 
Mellem 11.00 og 12.00 spiser vi madpakker. Som regel spiser børnene i den gruppe de tilhører (edderkopper, mariehøner eller myrer), men vi vil også dele dem på tværs af alder. Under spisningen arbejder vi med at indøve en almindelig dansk spisekultur – dvs. vi lytter til hinanden, venter på tur, sidder pænt ved bordet og så videre. 
Efter maden fortsætter dagen med leg ude og inde. De voksne understøtter legen, hjælper børnene med at finde materialer til legen, leger med, igangsætter, løser konflikter sammen med børnene osv. Vi bruger desuden også tiden efter madpakker til planlagte pædagogiske aktiviteter.
Ca. kl. 13.30 får børnene eftermiddagsmad. Dette måltid foregår lige som formiddagsmad lidt som en café, så vi undgår at bryde den gode leg op der er igang.
Resten af dagen fortsætter med leg og hygge, mens børnene løbende bliver afhentet. Vi bestræber os på at give hver enkelt en kommentar med på vejen om børnenes hverdag. 
Vi lukker kl. 16.45 – dog fredage kl. 15.45.

Aflevering og afhentning af børnene

Sig altid godmorgen og farvel til en voksen – ikke nødvendigvis en voksen fra barnets egen gruppe. 
Det er af allerstørste vigtighed, at vi ved, hvilke børn vi har ansvaret for – hvem der er kommet – og gået. 
Har barnet været ked af det ved afleveringen, er I velkomne til at ringe og høre, hvordan det går. Det kan ofte hjælpe lidt på bekymringen. Det er dog vores erfaring, at det hurtigt er ovre igen.
Udeliv
Lærkereden er en friluftsinstitution, hvilket betyder, at vi bruger legepladsen, naturen og nærmiljøet meget. Vi forsøger ligeledes at tænke vores pædagogiske aktiviteter ud. Vi har ikke et fast tidspunkt på dagen, hvor vi alle er ude. Til gengæld bruger vi legepladsen hele dagen i større eller mindre grupper.
 Vi bruger nærmiljøet, skoven, går på opdagelse i byen, besøger købmanden osv. Nogen gange tager vi bussen til f.eks. havet, skovlegeplads, Ulfborg osv.

Tabulex 

Er et elektronisk system til den daglige registrering af børnene. I skolegruppens garderoberum hænger en touch skærm, hvor børnene hver dag skal trykke sig ind, når de kommer og ud, når de går. Samtidig kan I som forældre oprette aftaler på jeres barn, fx hvis barnet bliver hentet af en anden. De billeder vi tager i børnehaven eller på tur, vil blive lagt i mapper på tabulex.

AULA

Alle børn er oprettet på AULA, og her skal I forældre også oprettes. Det er her vi kan kommunikere, og der bliver jævnligt sendt informationer ud fra både børnehaven og fra kontoret.

Læreplaner

I den nye dagtilbudslov er det besluttet, at alle daginstitutioner skal arbejde ud fra den nye styrkede pædagogiske læreplan.I læreplanen indgår der 6 temaer, som vi voksne har ansvaret for, at børnene kommer i berøring med. Derudover er der et pædagogisk grundlag som de 6 temaer bygger på. Mange pædagogiske aktiviteter kommer omkring flere af temaerne, men vi har alligevel valgt at lave et årshjul, som sikrer, at vi kommer godt omkring alle temaer.

De 6 temaer er

 •  ”Social udvikling”
 •  ”Krop, sanser og bevægelse”
 • ”Natur, udeliv og science”
 •  ”Kultur, æstetik og fællesskab” 
 •  ”Kommunikation og sprog” 
 • ”Alsidig personlig udvikling” 

DUÅ

I vores børnehave arbejder vi med ”De Utrolige År” – i daglig tale ”DUÅ”. DUÅ bygger på en positiv og anerkendende tilgang til det enkelte barn og det centrale fokus er trivsel, relationsopbygning og problemløsning. Der bliver sat fokus på de fællesskaber barnet deltager i, og på de voksnes muligheder for at strukturere og målrette pædagogikken til gavn for alle børn, - herunder også børn med særlige behov. Gennem DUÅ får personalet forskellige redskaber, der understøtter den anerkendende tilgang. Børnene får bl.a. klare og tydelige beskeder, og vi laver rollespil, så børnene ved, hvad vi forventer af dem. Samtidig anerkender og roser vi den adfærd, vi gerne vil se mere af. 

Ugeplan og ugebrev

Hver uge laver vi en plan over, hvad vi skal lave den følgende uge. Hver dag bestræber vi os på at skrive ganske kort om dagen, så I har mulighed for at snakke med jeres barn om, hvad de har lavet. Ugeplanen kan ses på AULA under Meebook årsplan for børnehaven.

Madpakker

Børnehavebørn medbringer en madpakke til frokost og en madpakke til eftermiddagsmad + en form for formiddagsmad (enten i madkassen eller separat).
Vi henstiller til at børnene ikke får for meget kage, mælkesnitte og lign. med i madpakken.
Børnene skal spise ½ rugbrød først, før de selv får lov til at bestemme, hvad de vil spise. Børnene må gerne have rester med. Vi har mulighed for at varme.
Vi vil gerne, at børnene har en vanddrikkedunk med.
Samtaler
Ca. 3 mdr. efter at barnet er startet i børnehaven, tilbydes en samtale om børnehavestart.
Der tilbydes en samtale om skoleparathed for de kommende skolebørn i maj, hvor også SFO-personale og skolen deltager. 
Der vil altid være mulighed for en samtale på andre tidspunkter, hvis der er brug for dette. 
Sprogvurdering
Indenfor de første 4 måneder efter          
børnehavebarnets start i Lærkereden, får børnene lavet en sprogvurdering. De får desuden lavet sprogvurdering når de går i førskole.

Garderoberum

Børnene har deres eget garderoberum og det er forældrenes ansvar at holde orden i dette. Fodtøj skal sættes op om aftenen. Hvert barn har en kurv, som altid skal indeholde 
2 par strømper
2 par bukser
2 trøjer
2 undertrøjer og 2 par underbukser 
Desuden skal der medbringes overtøj og fodtøj alt efter vejret og årstiden.
Blebørn medbringer selv bleer. 
Husk navn i alt. (Pen kan lånes)
Tur taske
Alle børn har mulighed for at låne en rygsæk, når vi tager på tur ud af huset. Hvis barnet selv har en rygsæk med brystspænde, må denne gerne benyttes. Det er Jer som forældre, der skal sørge for, at tasken er pakket, når vi skal på tur ud af huset. 
Turtasken skal indeholde:
Drikkedunk, med vand i (måske i en lille plastpose hvis den er lidt utæt)
Madpakke.
Skiftetøj: 1 par bukser, 1 par underbukser og 1 par strømper.
Sygdom/ fridage
Ved alm. sygdom og enkelte fridage behøver I ikke ringe til børnehaven. I kan blot melde barnet fri/syg i tabulex.  Ved længerevarende og smitsomme sygdomme, vil vi gerne have besked. Ligeledes ved afholdelse af flere dages ferie. 
Ferie 
Se vedlagte folder om ferielukning.
I forbindelse med skolelukkedage vil I blive spurgt, om jeres børn kommer. Det gør vi for, at personalet kan afvikle afspadsering eller ferie når der ikke er så mange børn. 
I de perioder, hvor Holstebro Kommune har besluttet at Lærkereden skal holde ferielukket, skal de børn, der har brug for pasning til Ulfborg børnehus. Det er ikke altid, der følger personale med fra Lærkereden i disse perioder.

Fødselsdage

Børnenes fødselsdage kan fejres på flere måder alt efter, hvad der er bedst for jeres familie: det kan være hjemme hos Jer eller vi kan fejre fødselsdagen i Lærkereden med fælles fødselsdagsbord og sang.
Kom og aftal det med os.


Middagssøvn

De børn der har behov for middagssøvn tilbydes dette.
Børnehaven kan sørge for sengetøj. Du aftaler med personalet, hvordan dit barn skal sove.
Legetøj
Børnene må gerne have legetøj med i institutionen – men det er på forældrenes ansvar. I må ikke forvente at personalet kan finde det, når I skal hjem. Mange børn finder tryghed i at have et stykke legetøj med. Hvis der er noget I ikke synes børnene skal have med i børnehaven er det Jer, som forældre, der skal være tydelige voksne i dette.

Forsikring

Børnene skal være dækket af forældrenes egen forsikring.
Tværfagligt samarbejde
Vi samarbejder med dagplejen, sundhedsplejen, støttepædagoger, socialrådgivere og PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) 
Derudover har vi et tæt samarbejde med Krudtuglen i Sdr. Nissum og Sneglehuset i Ulfborg, omkring førskolebørn.

Cykel

Hvis børnene har cykel med, skal de også have cykelhjelm med.
I denne lille pjece får I kun indblik i en lille del af alt det, der foregår i Lærkereden. Kom og spørg hvis I er i tvivl. Kom og snak med os, hvis I undrer jer over noget. Jo hurtigere I kommer, jo hurtigere kan vi reagere, så der ikke udvikler sig et problem. 

 

DUÅ i Børnehaven


De Utrolige År har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil både mellem børn og voksne. Herigennem kan man fremme børns sociale kompetencer og deres evne til læring og selvregulering.


I Børnehuset Lærkereden arbejder vi med De Utrolige År i dagtilbud (DUÅ-dagtilbud). DUÅ er rammen om vores pædagogiske arbejde i dagligdagen og grundlaget for den måde, hvorpå vi møder og forstår børnenes behov.


DUÅ er forankret i en positiv, anerkendende og relationel tilgang, hvor det centrale fokus er.

 •  trivsel, læring og udvikling
 •  relationsopbygning
 •  problemløsning

DUÅ er en forebyggende indsats, som personalet i børnehaven har været på uddannelse i. Indsatsen har blandt andet fokus på.

 •  anerkendelse, ros og opmuntring
 •  motivation og ønsket adfærd
 •  problemløsning
 •  beskrivende kommentarer omkring følelser, sociale kompetencer, leg og læring

DUÅ styrker personalet i at opbygge og styrke positive relationer mellem børnene indbyrdes samt opbygge og styrke positive relationer mellem børnene og de voksne. Det giver personalet redskaber til at forebygge og håndtere uønsket adfærd i børnegruppen og sætter fokus på at opbygge fællesskaber for alle børn – også børn med særlige behov. 
DUÅ indeholder forskellige redskaber til børnene, så de kan opbygge positive relationer og styrke deres sociale kompetencer.

Her bruger vi blandt andet rollespil til at vise børnene hensigtsmæssig adfærd og styrke deres empati. 


I børnehaven vil I opleve flere forskellige DUÅ strategier som fx.

 •  vi bruger indestemme
 • vi går indenfor
 •  vi holder arme og ben for os selv
 •  vi bruger naboros
 •  vi øver os i at deles om tingene
 •  vi øver os i at vente på tur
 •  vi lytter til, og ser på den, der taler
 •  vi bruger nonverbale tegn som fx high five, thumbs up, stophånd

En målrettet og struktureret pædagogik er til gavn for alle børn og vores erfaring viser, at DUÅ virker. Vi giver klare beskeder, så barnet ved, hvad vi forventer og vi anerkender og roser den adfærd, vi gerne vil se mere af. 


Hvis I har spørgsmål eller blot ønsker at vide mere om DUÅ, så er I er altid velkomne til at henvende jer til personalet.