Velkommen til Lærkereden


 

Historie og opbygning

Lærkereden blev oprettet i 1990 af en flok begejstrede og entusiastiske forældre. De første to år var vi en forsøgsinstitution. I 1992 fik vi endelig lov til at slå rod.
Lærkereden er blevet bygget ud et par gange – senest blev vi bygget sammen med Staby skole. Den 1 januar 2009 blev vi til en USFH - et såkaldt Udvidet Skolefritidshjem. Det betyder, at vi er en del af skolen og dermed har fælles bestyrelse. Skolelederen er øverste leder.
1. februar 2017 trådte kommunens masterplan i kraft, hvilket betyder, at vi i dag er en del af Landsbyordningen Staby Skole & Børnehuset Lærkereden. Vi er dermed officielt ét hus, der modtager børn fra 3 år til og med 7. klassetrin. 

Vores Værdier

Vi er et børnehus som bærer præg af omsorg, tryghed, relationer og social læring. Vi er en lille institution, hvor alle kender alle og hvor børnene oplever, at der er tid og lyst til at være sammen.

Vores menneskesyn bygger på at hvert barn er unikt og har forskellige udviklingsmuligheder, samt at alle børn har brug for at føle sig inkluderet og være en del af et fællesskab. Vi har en anerkendende tilgang og tager udgangspunkt i børnenes ressourcer, så børnene udvikler en positiv selvfølelse.  

Derfor arbejder vi med at skabe omsorg og tryghed i børnenes hverdag, da vi mener, at dette er grundlaget for børnenes udviklingsmuligheder. Derfor tilgodeser vi blandt andet følgende i hverdagen:

Små grupper (3-4-årige) med fast kontaktvoksen.
Hviletid for de 3-4årige.
Førskolegruppen etableres året før skolestart.
Fast dagsrytme.
Tæt forældrekontakt.
Fælles pædagogisk tilgang igennem DUÅ.
 

Forældresamarbejde

I forhold til jer forældre, vægter vi et åbent og ærligt samarbejde. Alle kan trygt henvende sig med spørgsmål, ris og ros, så vi kan have en dialog omkring vores fælles opgave nemlig barnets trivsel og udvikling. Vi er et lille hus, hvor vi prioriterer tæt forældrekontakt i dagligdagen og hvor der altid kan findes tid til en snak eller et møde.
Børnehavegruppen modtager børn i alderen 3-6 år. I skolegruppen modtages børn fra 0. til og med 4. klassetrin. Fra d. 1. maj starter vi officielt førskolegruppe op, men der arbejdes med gruppen allerede fra august året før skolestart.

Forældresamtaler tilbydes inden opstart og igen efter 3 mdr. Alt afhængelig af opstart tilbydes der en samtale omkring 3-årsalderen og igen inden skolestart. Derudover er der altid mulighed for en samtale ved behov. 

Dagsrytme i børnehaven

Åbner alle dage kl. 6.15 og vi starter dagen i børnehavens grupperum.

 

Der serveres morgenmad frem til kl. 7.30. (se kostpolitikken).

 

Kl. 8.30 spiser alle formiddagsmadpakken, hvor de ældste børn (førskolen) spiser sammen og de yngste deles op i tre små faste grupper, Vandhullet, Fuglereden og Myretuen.

 

Kl. 9.00 – 11.00 er der pædagogiske planlagte aktiviteter i de små grupper. Der arbejdes med pædagogiske udviklingsplaner ud fra den styrkede pædagogisk læreplan, som tager udgangspunkt i hver gruppes udviklingspotentialer. Vi bruger naturen, ture i nærmiljøet og de mange muligheder vi har både i skolen og børnehaven.

 

Kl. 11.00 spiser alle madpakker i grupperne (se kostpolitikken)

 

Kl. 11.45 – 12.15 hviler de yngste af børnene – forældrene medbringer liggeunderlag, dyne, pude og evt. sut og bamse.

 

Kl. 12.30 er alle på legepladsen uanset vejret.

 

Kl. 13.30 spiser alle eftermiddagsmadpakken i vores udendørs ”hytte”. Alle børn kommer på skift til bordet og tilbydes mad (se kostpolitikken).

 

Kl. 14.30 er der mulighed for at komme ind og lege.

 

Kl. 16.00 samles børnehavebørnene med SFO-børnene.

 

Kl. 16.45 lukker børnehaven og fredage kl.: 15.45.

Aflevering og afhentning af børnene

Sig altid godmorgen og farvel til en voksen.
Har barnet været ked af det ved afleveringen, er I velkomne til at ringe og høre, hvordan det går. Det kan ofte hjælpe lidt på bekymringen.

Udeliv


Lærkereden er en friluftsinstitution, hvilket betyder, at vi bruger legepladsen, naturen og nærmiljøet meget. Vi forsøger ligeledes at tænke vores pædagogiske aktiviteter ind i uderummet. Vi bruger nærmiljøet, skoven, går på opdagelse i byen, besøger købmanden osv. Nogle gange tager vi bussen til f.eks. havet, skovlegeplads, Ulfborg osv.

AULA

Alle børn er oprettet på AULA, og her skal I forældre også oprettes. Det er her meget af kommunikationen foregår og der bliver jævnligt sendt informationer ud. Vi har touchskærme, hvor børnene hver dag skal trykke sig ind, når de kommer og ud, når de går. Samtidig kan I som forældre oprette aftaler på jeres barn, fx hvis barnet bliver hentet af en anden.

Læreplaner

I den nye dagtilbudslov er det besluttet, at alle daginstitutioner skal arbejde ud fra den nye styrkede pædagogiske læreplan. I læreplanen indgår der 6 temaer, som vi voksne har ansvaret for, at børnene kommer i berøring med. Derudover er der et pædagogisk grundlag, som de 6 temaer bygger på. Mange pædagogiske aktiviteter kommer omkring flere af temaerne, som indarbejdes i de før nævnte udviklingsplaner.

De 6 temaer er

”Social udvikling”
”Krop, sanser og bevægelse”
”Natur, udeliv og science”
”Kultur, æstetik og fællesskab” 
”Kommunikation og sprog” 
”Alsidig personlig udvikling” 

DUÅ

I vores børnehave arbejder vi med ”De Utrolige År” – i daglig tale ”DUÅ” og alt fast personale er uddannet i DUÅ. DUÅ bygger på en positiv og anerkendende tilgang til det enkelte barn og det centrale fokus er trivsel, relations opbygning og problemløsning. Der bliver sat fokus på de fællesskaber barnet deltager i, og på de voksnes muligheder for at strukturere og målrette pædagogikken til gavn for alle børn, - herunder også børn med særlige behov. Gennem DUÅ får personalet forskellige redskaber, der understøtter den anerkendende tilgang. Børnene får bl.a. klare og tydelige beskeder, og vi laver rollespil, så børnene ved, hvad vi forventer af dem. Samtidig anerkender og roser vi den adfærd, vi gerne vil se mere af. 

Praktisk tjekliste til garderoben

Børnene har deres eget garderoberum og det er forældrenes ansvar at holde orden i dette. Fodtøj skal sættes op om aftenen. Hvert barn har en kurv, som altid skal indeholde 
2 par strømper
2 par bukser
2 trøjer
2 undertrøjer og 2 par underbukser 
Desuden skal der medbringes overtøj og fodtøj alt efter vejret og årstiden.
Blebørn medbringer selv bleer. 
Husk navn i alt. (Pen kan lånes)
Turtaske
Alle børn har mulighed for at låne en rygsæk, når vi tager på tur ud af huset. Hvis barnet selv har en rygsæk med brystspænde, må denne gerne benyttes. Det er jer som forældre, der skal sørge for, at tasken er pakket, når vi skal på tur ud af huset. 
Turtasken skal indeholde:
Drikkedunk, med vand i (måske i en lille plastpose hvis den er lidt utæt)
Madpakke.
Skiftetøj: 1 par bukser, 1 par underbukser og 1 par strømper.
Sygdom/ fridage
Ved alm. sygdom og enkelte fridage behøver I ikke ringe til børnehaven. I kan blot melde barnet fri/syg i Aula. Ved længerevarende og smitsomme sygdomme, vil vi gerne have besked. Ligeledes ved afholdelse af flere dages ferie. 


Ferie 
Se vedlagte folder om ferielukning.
I forbindelse med skolelukkedage vil I blive spurgt, om jeres børn kommer. Det gør vi for, at personalet kan afvikle afspadsering eller ferie, når der ikke er så mange børn. 
I de perioder, hvor Holstebro Kommune har besluttet, at Lærkereden skal holde ferielukket, skal de børn, der har brug for pasning til Ulfborg børnehus. Det er ikke altid, der følger personale med fra Lærkereden i disse perioder.

Fødselsdage

Børnenes fødselsdage kan fejres på flere måder alt efter, hvad der er bedst for jeres familie: det kan være hjemme hos jer, eller vi kan fejre fødselsdagen i Lærkereden med fælles fødselsdagsbord og sang.
Kom og aftal det med os.

 

Forsikring

Børnene skal være dækket af forældrenes egen forsikring.


Tværfagligt samarbejde med:

Dagplejen.
Sundhedsplejen
Ressourcepædagoger
Socialrådgivere
PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) 
Derudover har vi et tæt samarbejde med Krudtuglen i Sdr. Nissum og Sneglehuset i Ulfborg, omkring førskolebørn.

Cykel

Hvis børnene har cykel med, skal de også have cykelhjelm med.


Ovenstående giver kun indblik i en lille del af det, som foregår i Lærkereden. Kom og spørg hvis I er i tvivl. Kom og snak med os, hvis I undrer jer over noget. Jo hurtigere I kommer, jo hurtigere kan vi reagere. 

 

 

DUÅ i Børnehaven


De Utrolige År har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil både mellem børn og voksne. Herigennem kan man fremme børns sociale kompetencer og deres evne til læring og selvregulering.


I Børnehuset Lærkereden arbejder vi med De Utrolige År i dagtilbud (DUÅ-dagtilbud). DUÅ er rammen om vores pædagogiske arbejde i dagligdagen og grundlaget for den måde, hvorpå vi møder og forstår børnenes behov.


DUÅ er forankret i en positiv, anerkendende og relationel tilgang, hvor det centrale fokus er.

 •  trivsel, læring og udvikling
 •  relationsopbygning
 •  problemløsning

DUÅ er en forebyggende indsats, som personalet i børnehaven har været på uddannelse i. Indsatsen har blandt andet fokus på.

 •  anerkendelse, ros og opmuntring
 •  motivation og ønsket adfærd
 •  problemløsning
 •  beskrivende kommentarer omkring følelser, sociale kompetencer, leg og læring

DUÅ styrker personalet i at opbygge og styrke positive relationer mellem børnene indbyrdes samt opbygge og styrke positive relationer mellem børnene og de voksne. Det giver personalet redskaber til at forebygge og håndtere uønsket adfærd i børnegruppen og sætter fokus på at opbygge fællesskaber for alle børn – også børn med særlige behov. 
DUÅ indeholder forskellige redskaber til børnene, så de kan opbygge positive relationer og styrke deres sociale kompetencer.

Her bruger vi blandt andet rollespil til at vise børnene hensigtsmæssig adfærd og styrke deres empati. 


I børnehaven vil I opleve flere forskellige DUÅ strategier som fx.

 •  vi bruger indestemme
 • vi går indenfor
 •  vi holder arme og ben for os selv
 •  vi bruger naboros
 •  vi øver os i at deles om tingene
 •  vi øver os i at vente på tur
 •  vi lytter til, og ser på den, der taler
 •  vi bruger nonverbale tegn som fx high five, thumbs up, stophånd

En målrettet og struktureret pædagogik er til gavn for alle børn og vores erfaring viser, at DUÅ virker. Vi giver klare beskeder, så barnet ved, hvad vi forventer og vi anerkender og roser den adfærd, vi gerne vil se mere af. 


Hvis I har spørgsmål eller blot ønsker at vide mere om DUÅ, så er I er altid velkomne til at henvende jer til personalet.