Overgangen fra Børnehave til Skole

I Staby har vi den store fordel, at børnehavebørnene er vant til at dele hus med skolebørnene. De færdes derfor som en naturlig del i SFO’en. Især den sidste tid af børnehavelivet forsøger vi, at børnehavebørnene deltager i nogle af aktiviteterne i skolegruppen, så de vænner sig mere og mere til livet i SFO’en. De 2 måneder børnene går i førskolegruppe, vil de være en del af SFO’en hver dag og indgå i de daglige aktiviteter på lige fod med resten af børnegruppen.
På trods af dette vil de fleste børn og forældre opleve en stor forskel på at gå i børnehave og i SFO.
• Børnene skal vænne sig til at de er de små, hvor de plejer at være de store i børnehaven.
• Både børn og forældre skal vænne sig til den større frihed og ansvar, der kommer med det at være SFO barn. At der ikke er så mange voksne som i børnehaven.
• Personalet ved ikke altid lige præcist, hvor Jeres barn er. Vi anbefaler derfor, at I giver Jer god tid til afhentning.

SFO 1 (0., 1. og 2. kl.) og SFH 2 (3. og 4.kl.)
Der findes forskellige modulpladser i SFO regi. I skal selv vælge det modul, der passer ind i jeres hverdag, når I melder dem til SFO på pladsanvisningen.
Morgenplads – barnet kan bruge pladsen fra 6.15 frem til skolestart. Dog i skoleferie frem til normal skoletids ophør.
Eftermiddagsplads – barnet kan bruge pladsen fra normalt skoletidsophør og frem til 16.45, dog fredag 15.45. I skoleferier kan barnet være her fra normal skolestart frem til lukketid. 
Heltids plads – barnet kan være her fra 6.15 til lukketid. I skoleferien kan barnet være i Lærkereden hele åbningstiden.


Forældresamarbejde
I forhold til Jer forældre vægter vi et åbent og ærligt samarbejde. Alle kan trygt henvende sig med spørgsmål, ros og konstruktiv ris, så vi kan have en dialog omkring vores fælles opgave, nemlig barnets trivsel og udvikling. Da der er mange børn, der selv går hjem, vil en del af samarbejdet foregå på tabulex og AULA. Det er derfor vigtigt, at I får adgang til disse med det samme og holder jer opdateret. I er dog altid velkommen til at ringe eller stikke hovedet ind.
Hverdagen i skolegruppen
Morgenen starter i børnehavegruppen, hvor der serveres morgenmad indtil kl. 7.30 for de børn, som ikke har spist hjemmefra. Børnene kan lege rundt omkring i huset. Der vil også være mulighed for at lave små kreative aktiviteter ved bordet. 
Kl. 7. 50 sender vi skolebørnene i skole.
Mandag, torsdag og fredag kommer skolebørnene i SFO kl 13.10, når skolen slutter. Tirsdag og onsdag kommer de først kl 14. Vi henter børnene i klassen, hvor de bliver trykket ind og informeres om hvilken aktivitet, der foregår i Lærkereden. De dage de har tidligt fri, spiser vi eftermiddagsmad sammen med dem i klassen, inden vi går i SFO.  Herefter følges vi ned i Lærkereden. Her begynder eftermiddagen så med et hav af aktiviteter og leg, med udgangspunkt i børnenes ønsker og ideer. Vi laver månedsplan, hvor børnenes ønsker, så vidt muligt, prioriteres højt.
De voksne udformer rammerne, der handler om, hvordan tingene behandles og forvaltning af ansvar (når man bliver skolebarn, kan man f.eks. få lov til at gå på hoppepuden uden voksne, men med ganske bestemte regler).
Når børnene går hjem, er det meget vigtigt at børnene siger farvel og trykker sig ud på skærmen i garderoben, så vi altid har overblik over, hvor mange børn der er i SFO.
Månedsplan
I forhold til aktiviteter, så laver vi månedsplan i SFO’en. Børnene kommer selv med ønsker til månedsplanen, og vi forsøger at planlægge mange varierende aktiviteter. Vi ser SFO tiden som børnenes fritid, og vi ser hver dag børn, der har brug for ”bare at lege” og derfor er det ofte frivilligt, om man vil deltage i aktiviteter eller ej. Der vil dog jævnligt være skal aktiviteter som fx ture, aktiviteter målrettet en bestemt gruppe, udedage mm. Enkelte aktiviteter kræver tilmelding. Månedsplanen hænger i SFO’en, i garderoben og på skolen, - og den kan ligeledes findes på AULA.
Legeaftaler
Hvis Jeres barn gerne vil lege med et andet barn om eftermiddagen, i stedet for at være i Lærkereden, opfordrer vi til, at aftalerne laves dagen i forvejen. Hvis børnene i løbet af dagen, alligevel kommer i tanke om, at de gerne vil lege sammen, må de ringe, når det første barn bliver hentet – da det ellers hurtigt kan tage overhånd med ringeriet.
Mobil telefon
Mobiltelefoner forbliver låst inde i skolen indtil børnene skal hjem. Hvis der er gamerdag eller anden aktivitet, hvor mobiler må bruges, låser vi dem ud.
Afhentning  
Børnene bliver løbende hentet – eller de skal sendes hjem. Hvis I selv kommer og henter børnene opfordre vi Jer til, at komme ind og finde Jeres børn, i stedet for at ringe og få dem sendt ud på p-pladsen. I nødstilfælde vil vi dog gerne være behjælpelige. Det samme gælder, hvis I ringer og vil tale med Jeres barn, at det kun er når, det er strengt nødvendigt. Når vi er i gang med aktiviteter sammen med børnene og hele tiden bliver afbrudt, mister børnene interessen for det, vi er i gang med. Derfor en opfordring til, at alle beskeder sættes ind på Tabulex. Gerne inden skolen slutter.
Aftalerne om at barnet selv skal gå hjem, skal gå gennem de voksne eller sættes i tabulex - og ikke gennem børnene.
  
Bus
Vi sender gerne børnene til bussen. Vi skal blot vide, hvilken bus de skal med samt klokkeslæt. Hvis det er muligt følger vi ligeledes gerne børnene til bussen første gang. 
Tabulex
Tabulex er et elektronisk komme og gå system for børnene. Børnene trykker sig ind, når de kommer - og ud, når de går. Beskeder omkring komme og gå kan skrives ind under den enkelte dag, når der oprettes en aftale i Tabulex. Se vejledning (fås hos Ann)
Garderobe
Lærkeredens skolebørn har fælles garderobe med skolen. Her har alle børn deres eget garderoberum med navn på. Det er vigtigt, at børnene har skiftetøj liggende i deres kasse, og at de ellers har tøj og fodtøj med, der passer til vejret.
Det er Jer og Jeres børn, der skal holde orden i garderoberummet. Gulvet under garderoberummet skal være fri for ting, da det gør det nemmere for rengøringen. Rummet skal desuden tømmes hver fredag, så der kan gøres rent.
Mad
Om morgenen vil de børn, der ikke har spist hjemmefra, blive budt på morgenmad. Vi tilbyder havregryn, cornflakes eller nybagte boller.
Eftermiddagsmaden spiser børnene i skolen lige inden de går i Lærkereden.
AULA
Alt kommunikation (ud over komme/gå beskeder) foregår gennem AULA nu. Der kan dog komme enkelte informations opslag på forsiden af tabulex. På AULA kan i skrive til alt personalet samt alle børn og voksne. Det er også her nyhedsbreve, månedsplan mm kommer ud.
På sigt vil komme og gå modulet ligeledes komme til at ligge i AULA, så I kun har ét sted, I skal forholde jer til.