Fællesbestyrelsesmøde maj 2020

Referat fra den 13. maj 2020 kl. 18.45 - 21.00.
Mødet holdes virtuelt (se guide i mail).
Deltagere: Niels Chr. Rønhøj, Mette Søby Nielsen, Inger Merete Hougaard, Nanna Bak Winther, Ida Marie Mølgaard Jacobsen, Mette Husted Paakjær, Tanja Østerby Thøgersen, Edith Mølgaard Kirk,
Marianne Rytter, Lene Ettrup og 2 Elevrådsrepræsentanter.
Mødeleder: Niels Chr. Rønhøj
Referent: Ann Risgaard Nielsen/ Lene Ettrup
Kaffebrød: det må I selv klare ;-)

Referat

Referat godkendt.

Herunder nyt vedr. kloakseparering
Niels Christian vil gerne have nogle flere med i gruppen

Det er en mærkelig tid for tiden. Det har været en svær start med mange regler og en masse håndvask.
Der har ikke været afholdt elevrådsmøde.

Lærkereden

Anja og Hanne som hjælpere i forbindelse med rengøring og ekstra hænder på legepladsen.
Camilla har timer i både BH og SFO.
Edit arbejder hjemmefra.
Nyt barn i børnehaven 1. maj samt 2 nye førskolebørn.
Vi er fuldtallig i børnehaven – 20 børn
Ny dato på bedsteforældredag i børnehaven er fredag den 18. september.
I børnehaven er der fokus på Sanser. Der er bla lavet sansebane og på mandag er der sansedag.
Førskole projektet og arbejdet med legeøen er kommet godt i gang. De skal også igennem cykelleg og Hoppeline i maj og juni.
Alle børnehavebørn skal igennem ”Rend og hop med Oliver” i maj måned.
I SFO’en er vi udfordret på børnetallet. Både fordi mange børn stadig er hjemme, men også fordi Corona indtil videre har kostet os 5 udmeldinger i sfo’en (1/6 del) – og vi frygter flere.
Men der er gang i månedsplanen igen, så nu håber vi de sidste børn snart kommer – de er savnet er både kammerater og voksne.
Steen kommer forsat tirsdag og torsdag som ekstra hænder
Helena og Maibritt er pt de faste voksne i SFO’en, da vi har trukket Louise mere i børnehaven i denne tid.
Børnehavens tur til Haunstrup den 4/6 er aflyst. Vi arbejder på en ny dato sidst i juni eller hurtigst muligt efter sommerferien.

Skolen

Genåbningen og alle de nye rutiner fylder. Vi oplever at den måde, vi har struktureret det hele på, fungerer godt.
Alle medarbejdere er nu tilbage på skolen, så vi har ikke længere nogen, der arbejder hjemmefra.
Vi er langt med planlægningen af næste skoleår.

De fleste har oplevet genåbningen rigtig godt. Børnene har taget det godt.
Børnene har ikke oplevet den store ændring ud over en masse håndvask, legegrupper og specielle steder vi må lege.
Stor ros til personalet – de takler det flot.
Børnene er generelt rigtig glade for at være tilbage.
Vi glæder os til at tage imod eleverne fra 6. og 7.kl. – plan sendes ud sidst på ugen – vi afventer de endelige retningslinjer.

Der arbejdes lige nu i en ny fælles PC-løsning, som træder i kraft 2021.
Vi har fået en masse nye erfaringer med brug af It i undervisningen gennem den lange tid, hvor der har været fjernundervisning.

Lene sender en reminder om sidste frist for opstilling.
Pt skal der være kampvalg i børnehaven og der mangler en suppleant i skolen.

Orientering.

Bl.a. info om et spændende samarbejde med Elisabeth Borch – bølgen på hegnet skal skiftes ud med forskellige dyr. Hun kommer rundt i alle klasser og fortæller om bannerudstillingen i Staby.
Mini samfundsuge bliver skubbet til næste forår op til påske 2021.

Mødet starter 18.15
Bestyrelsesvalg
Afslutning for 7. klasse
Næste skoleår.

Overgangen til Ulfborg Skole.

Elevrådet deltager i pkt. 1-6.

Venlig hilsen
Niels Chr. og Lene