Undervisningsmiljøvurdering

Staby Skole har lavet en undervisningsmiljøvurdering i skoleåret 2022/2023.

Vi spørger eleverne

Ifølge Undervisningsmiljøloven skal skolen sørge for, at der udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet.

Undervisningsmiljøvurderingen består af fire faser:

 1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
 2. Vurdering af resultaterne fra kortlægningen
 3. En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
 4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Kortlægning af undervisningsmiljøet

Det psykiske undervisningsmiljø på skolen er kortlagt via Den Nationale Trivselsmåling, og det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø er kortlagt via spørgeskemaundersøgelsen ”Undervisningsmiljøvurderingen”. Begge undersøgelser har eleverne besvaret i januar-marts 2023.

Sådan vurderede vi kortlægningens resultater (Hvordan gjorde vi, og hvem deltog i vurderingen?)

Lærere, AMR, elevrådskontaktlærer, fællesbestyrelsen og ledelsen har været inddraget i arbejdet med resultaterne.

Vi har set på den procentmæssige fordeling af elevernes besvarelser.

Elevrådskontaktlæreren vil gå videre til elevrådet og drøfte de udvalgte områder og sammen med dem sætte drøftelser i gang i klasserne.

Indskolingen

 • 64 % mener at der er nok toiletter. - Vi kunne få flere ved at lave flere unisex toiletter.
 • Temperatur - det kunne være interessant om vi behøver at skrue op for varmen.
 • 67 % mener, at vi har gode udeområder.
 • 75 % mener at der pænt på skolen. Vi kunne godt være nysgerrig på hvad de tænker er pænt.
 • 91,1 % svarer ja, meget eller ja, lidt glad for sin klasse

Mellemtrinnet

 • 90 % er tit eller meget tit glad for sin klasse
 • 90,4 % af eleverne er helt enige eller enige i, at der er toiletter nok på skolen.
 • 100 % af eleverne er helt enige eller enige i, at der er rent på skolen.
 • 100 % af eleverne er meget tilfredse eller tilfredse med belysningen i klasserne.
 • 73,8 % af eleverne er meget tilfredse eller tilfredse med temperaturen i klasserne.
 • 95,2 % af eleverne er meget tilfredse eller tilfredse med luften i klasserne.
 • 88,1% af eleverne er helt enige eller enige i at synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen.
 • 100% af eleverne er helt enige eller enige om at synes godt om møblerne i klasserne.
 • 88,1% af eleverne er meget tilfredse eller tilfredse med, hvordan skolen ser ud.

Indskolingen:

 • Larm - 76 % har svaret ja eller ja nogle gange. elevrådet kan komme med ideer til hvad vi kan gøre ved det. Hvad oplever de?
 •  Stole (møbler) 36 % dårlig stol. - Hvad tænker elevrådet? 

Mellemtrinnet:

 • 52,3 % af eleverne oplever tit eller engang i mellem at blive forstyrret af larm i timerne. 

 

 • At elevrådet undersøger nærmere hvad der ligger i besvarelserne
 • Inddrage børnene i konkrete aftaler for at nedbringe støjen. Det vil sige, give børnene ejerskab over tiltag. 
 • Tydelige morgen- og afslutningsrutiner. 
 • Fordeling på et større areal ved gruppearbejde. 
 • Rutiner omkring håndsoprækning. 
 • Gør opmærksom på inde stemmens kraft. 
 • Håndsoprækning inden man forlader sin plads. 
 • Læsebånd skaber forudsigelighed 
 • Bevægelsesbånd bruges til reduktion af kropslig og verbal uro. 
 • Italesættelse af uro. 
 • PALS til at fremhæve hensigtsmæssig adfærd ifht. Støj. 

Elevrådet vil i løbet af skoleåret 2023/24 være undersøgende på følgende:

 • Hvad er en god temperatur?
 • Hvad er larm/ støj og hvad kunne eleverne have af idéer eller forslag til at ændre det? 
 • Skoleomfattende indsats.