Fællesbestyrelsesmøde juni 2020

Referat fra den 15. juni 2020 kl. 18.15 - 21.00.
Deltagere: Niels Chr. Rønhøj, Mette Søby Nielsen, Inger Merete Hougaard, Nanna Bak Winther, Ida Marie Mølgaard Jacobsen, Mette Husted Paakjær, Tanja Østerby Thøgersen, Edith Mølgaard Kirk,
Marianne Rytter, Lene Ettrup og 2 Elevrådsrepræsentanter.
Afbud: Tanja Østerby Thøgersen
Mødeleder: Niels Chr. Rønhøj
Referent: Lene Ettrup
Brød: Skole og børnehus

Referat

Vi mødes til smørrebrød (bemærk tidspunktet!)

Referat godkendt.

Nettet over multibanen er kommet op.

Evaluering af året i elevrådet. Det er dejligt at man har mere at sige og være med til at gøre en forskel. Dejligt at kunne hjælpe sine kammerater med at få opfyldt ønsker. Mere sammenhold på tværs af alder, mere selvtillid at være med, lærernogle nye at kende og være sammen med
forskellige.
Fedt alle de ting, vi har gjort, fået, sparret sammen til, både stort og småt.
Fest en aften på skolen som afslutning i stedet for tur ud.
Årets elevråd kåres d. 2. oktober i Hadsten. Dette års elevråd deltager i generalforsamling, skal have lavet en film. Har snakket om ideer til filmen, så det hænger sammen med stikord i ansøgning.
Dejligt at nettet er kommet op.
Fællesbestyrelsen roser elevrådsrepræsentanterne for deres aktive deltagelse i bestyrelsesmøderne.

Fælles

Vi savner samarbejde og aktiviteter på tværs i huset. Vi håber at der er løsnet så meget op på COVID-19 retningslinier efter ferien, at vi kan genoptage alle de gode ting, som vi har fået bygget op.

Børnehaven

Edit er tilbage og vi er nu fuldtallige i personalegruppen. Helena er stoppet i praktik. Nye børn, et barn starter 01.07 og to børn 01.08 i børnehaven.
Er meget ude. Går ture i små grupper, fordi der er en god normering lige nu.
Er kommet godt i gang med ugeplaner i Meebook.
Glæder os til tur til Jyllands Park Zoo i næste uge.
Edit har hæklet trøste-bamser til alle børn (fri for mobberi), og har planer om et tæppe, hvor de kan have plads.
Gode erfaringer med udegrupper, og vil bruge erfaringerne fremadrettet.
Åbent hus for nye forældre i november.

SFO

Der er arrangeret fest for SFO-børnene lige efter sommerferien.
Arbejder på et besøg på Staby Efterskole med SFO-børnene Førskolebørnene laver nogle spændende ting, leger godt på kryds og tværs. SFO-børnene er gode til at tage dem med i aktiviteter om eftermiddagen.

Skolen

Der er løsnet lidt op på retningslinjer, så vi er begyndt at være mere sammen på tværs af årgange på de årgange, som skal være lagt sammen næste skoleår.
Vi har desværre måttet aflyse mødet for de kommende 0.klasse elever og forældre, som skulle have været afholdt i dag, da vi ikke ville kunne overholde krav om afstand. Vi sender i stedet et informationsbrev ud inden ferien.
Vi er ved at planlægg e afslutningen af skoleåret. Vi gør næsten som viplejer sidste skoledag: morgenmad for 7.kl. med en del af personalet og bestyrelsen. SU til Lene senest på mandag. Skuespil, rundboldturnering og feriesang. Alle elever får fri til middag.
Den sidste uge inden ferien deler vi eleverne op således: 0.-2.kl., 3. og 4.kl. sammen, 5. og 6.kl. sammen og 7.kl. for sig selv. På den måde kan 7.kl. forberede deres afslutning og de øvrige klasser kan lave aktiviteter sammen som forberedelse på næste skoleår, hvor de skal være
sammen.
Der kommer et forældrebrev ud i denne uge.
I skoleåret 21-22 skal 6. og 7.kl. til Bornholm. Vi har gode erfaringer fra i år med at sende dem afsted i starten af skoleåret. Derfor skal der allerede efter sommerferien tænkes i indsamling af penge til turen. Vi holder derfor et fyraftensmøde med kommende 5. og 6.kl. lige efter
ferien for at lave aftaler om dette.
Vi planlægger med de sædvanlige aktiviteter som Staby Marked (28.08), arbejdsfredag (04.09) og skolefest (19.11) vel vidende at vi ikke kender retningslinjerne for forsamlinger endnu, men så må vi aflyse, hvis det viser sig umuligt.
Der vil også blive lagt 4 åbent hus dage ind i kalenderen.
Vi regner med at samarbejdet med musikskolen om instrumental undervisning i 3.kl. fortsætter næste skoleår.
Der har været afholdt en fest for elevråd, legepatrulje og de elever, som har passet skoleboden, for at påskønne deres store indsats.
Pr. 1. august går Ragnhild Jensen på efterløn. Ragnhild fortsætter dog i en deltidsstilling. Sofie Moeskjær Pedersen er fastansat fra 1. august.

Der bliver lagt fibernet ind 18.06
Internettet kører langsomt i øjeblikket
Nye koder til UNI-login – der er lavet en Holstebro løsning, så børnene ikke skal bruge billedkoder.

Indskolingen er en hel dag i Thorsminde den sidste torsdag. Har fået et godt tilbud på middagsmad og is fra Nørgaard fisk og røgeri og Cafe Havglimt.
Indskolingen skal se ballet i Lystanlægget onsdag i næste uge.
Se i øvrigt under pkt. 4.

Nanna Bak Winther og Mette Paakjær er valgt som repræsentanter for skolen. Ida Marie Mølgaard Jacobsen og Pernille Homann Østergaard er valgt som repræsentanter for dagtilbud.
Tak for indsatsen til Mette Søby Nielsen, som udtræder af bestyrelsen.
Den nye fællesbestyrelse konstitueres på det første bestyrelsesmøde efter sommerferien.

Gode erfaringer med udeaktiviteter.
Gode erfaringer og rutiner omkring håndvask.
Afleveringer om morgenen - drøftelse.
Beslutning: man afleverer i skolegården, og der er en voksen, der tager imod i garderoben, dog må forældre til 0.kl. gerne aflevere i garderoben, hvor en voksne tager imod. Forældrene til 0.kl. må de første uger, hvis det er nødvendigt, også gerne gå med ind i klassen,.
På den måde kan lærerne fokusere på nærvær og en god og rolig modtagelse af eleverne.

Vi afventer, hvilken betydning de lovede ekstra midler til lærertimer får for Staby Skole.

Mødekalender justeret og godkendt.

Til orientering.

Konstituering af ny bestyrelse.
Valg af repr. til Staby Skoles Venner.
Kommende arrangementer herunder arbejdsfredag.

Besked ud om hvornår forældrene kan tømme garderoben inden sommerferien.

Elevrådet deltager i pkt. 1-6.

Venlig hilsen
Niels Chr. og Lene