Ordensregler

For alle skolens områder er der udarbejdet et antal PALS-forventninger ud fra værdierne: Vis ansvar, omsorg, respekt.

  1. Eleverne skal rette sig efter de anvisninger, som de får fra lærerne og andre ansatte ved skolen.
  2. Eleverne må kun forlade skolens grund med speciel tilladelse.

Ophold på skolen:

  • Vi forventer at man lever op til PALS-forventningerne.
  • i 4. - 7. kl. må mobiltelefon benyttes i frikvartererne og efter lærerens anvisning i undervisningen.
  • rygning er forbudt på skolens område.
  • der må kun medbringes slik på skolen efter aftale med klasselæreren.
  • skolens lærebøger (taskebøger) skal være bundet ind.
  • I frikvartererne er der en gårdvagt til stede på legepladsen og i skolegården. Gårdvagterne bærer gul refleksvest, så de er til at finde.