Fællesbestyrelsesmøde 2. december 2019

Referat fra den 2. december 2019 kl. 18.15 - 21.00.
Deltagere: Niels Chr. Rønhøj, Mette Søby Nielsen, Inger Merete Hougaard, Nanna Bak Winther, Ida Marie Mølgaard Jacobsen, Mette Husted Paakjær, Tanja Østerby Thøgersen, Edith Mølgaard Kirk, Marianne Rytter, Lene Ettrup og 2 Elevrådsrepræsentanter.
Afbud: Mette Søby Nielsen
Mødeleder: Niels Chr. Rønhøj
Referent: Lene Ettrup
Julefrokost: Skole og Børnehus

Referat

Referat godkendt.

Orientering om klyngemødet i november.
Vi er midt i skoleåret, og anledning til at standse lidt op.

Sælger til og fra kort fra Danske Hospitalsklovne – salget går ret godt
Er ved at skrive brev til Danske Skoleelever om at komme i betragtning til titlen som årets elevråd.
Forskellige ønsker fra eleverne forsøges opfyldt

Skolefesten var som vanligt en dejlig aften og planlægningen gik godt.
Kun positive tilbagemeldinger på tidspunktet.
Nogle af eleverne havde travlt, fordi de havde mange opgaver.
Dejligt at der stod i programmet, hvor de forskellige boder var.
Dejligt at kaffe/kagebord skulle købes ved siden af.
Måske skulle al maden være samlet samme sted.
Vi kunne godt tænke i at forældrene hjælper lidt mere i boderne også ved de ældste elever.
Hyggelig oprydningsdag med rundstykker om fredagen.
Skolekoncert med Ensemble Midt Vest for 2.-4.kl.
December traditionerne i fuld gang.
3.kl. tager på turne ved de lokale købmænd og på plejehjemmet i Sdr. Nissum d. 12. og 13. December.
Aftale med Musikskolen om kornetundervisning i 3.kl. en time om ugen fra jul-sommerferien.
Vi sætter stor pris på vores meget aktive Staby Skoles venner. I morgen til morgensamlingen kommer de forbi og overdrager forskellige legeredskaber og bolde, som de har indkøbt til os.
Umiddelbart efter jul begynder vi forberedelserne til minisamfundsugen, som holdes i Uge 14. Der skal udskrives konkurrencer (bynavn, byvåben og møntenhed), besluttes virksomheder og laves stillingsopslag.

Vores pædagogstuderende er begyndt i dag og skal være her i et halvt år.
Orientering om personalesituationen.
Ny arbejdsplan trådt i kraft, så der er to personaler fra kl. 7.30.
Ann har afleveret afgangsprojekt på diplomuddannelsen.
Nyt barn begyndt.
Juleemne skudt i gang i børnehaven med forskellige værksteder.
Der kommer en forælder og laver risengrød til børnehavebørnene til eftermiddagsmad i morgen.
Gløggdag både i børnehave og SFO er ved at blive planlagt.
SFO har også juleaktiviteter.
Gymnastiksals aktivteter i SFO
Pakkespil sidste onsdag inden jul.
Nisser er flyttet ind, og der holdes nissesamling hver dag.
Julefrokost i børnehaven.

Ny hjemmeside https://stabyskoleogbornehus.holstebro.dk
Krestine og Lene er i gang med at lære at lægge tekst og billeder på siden. Det betyder også ny skabelon til bestyrelsesreferater.
Der kommer nyt komme/gå modul på Aula ift børnehave/SFO.
Nærmere info kommer ud, når det går i luften. Indtil da fortsætter vi som nu med Tabulex.

Julefrokost.

Indskrivningen forgår fra d. 6.-19. januar 2020
Informationsbrev sendes ud via e-boks i denne uge og lægges på hjemmeside, Aula og facebook.
Informationsmøde d. 7.01 kl. 16.30-18.00
Som noget nyt vil vi i år gerne have børnene til at tegne sig selv og aflevere tegningen på kontoret. To eftermiddage 9/1 og 14/1 kl. 15.00-17.00 er Lene på kontoret og klar til at tage imod tegningerne. På den måde er barnet selv
med til at skrive sig ind i skolen.
D. 15.06 kl. 16.30-18.00 holder vi et arrangement for børn og forældre,

Niels Chr. har deltaget i fokusgruppeinterview
Idéer ønskes til det videre arbejde
Hvilke ønsker er der, når nu vejen skal graves op og etableres igen.
f.eks. forsøg på at sænke hastigheden gennem byen, bedre forhold for fodgængere og cyklister, byforskønnelse etc.
Meld ind til Niels Chr. med gode idéer og hvis man har lyst til at tage del i udvalg.

Hvordan sikrer vi fremadrettet stort fremmøde til forældremøder i såvel børnehave som skole?
Drøftelse
Vi indfører tilmelding/framelding
Vi vil være mere opmærksomme på information op til møderne.
Drøftes igen på mødet i januar.

Til orientering.

Høring: kvalitetsrapport
Opbakning til forældremøder

Juleklippedagen drøftet.

Elevrådet deltager frem til 19.45.

Venlig hilsen
Niels Chr. og Lene