Fællesbestyrelsesmøde august 2019

Referat fra den 15. august 2019 kl. 18.45 - 21.00.
Deltagere: Niels Chr. Rønhøj, Mette Søby Nielsen, Inger Merete Hougaard, Nanna Bak Winther, Ida Marie Mølgaard Jacobsen, Mette Husted Paakjær, Tanja Østerby Thøgersen, Edith Mølgaard Kirk, Marianne Rytter, Lene Ettrup og 2 Elevrådsrepræsentanter.
Afbud: Elevrådet
Mødeleder: Niels Chr. Rønhøj
Referent: Lene Ettrup
Kaffebrød: Skolen/Lærkereden

Referat

Velkommen til Tanja og Marianne
Præsentation af bestyrelsen.

Elevrådet deltager ikke, da de ikke har konstitueret sig endnu.
Sidste års elevråd gjorde en kæmpe indsats og nåede at indsamle 11.745,- kr til et net over multibanen. Skolen vil lægge de sidste penge til, så nettet kan komme op hurtigst muligt. Niels Chr. bestiller nettet og aftaler nærmere med Finn.

Vi har fået en rolig opstart her efter ferien. Personalet havde en god opstartsuge med planlægning, forberedelse, klargøring, førstehjælpskursus, foredrag med Rasmus Alenkær m.m. i Uge 32, og det var dejligt at se eleverne igen i mandags.
Vi skal lige vænne os til de nye ringetider, og er snart igennem første uge med nyt skema.
14 børn er begyndt på grønt hold (0.kl.)
De store elever i indskolingen har taget godt imod de nye børn.
Det ser ud til at fungere godt med de sammenlagte klasser på mellemtrinnet. Der er meget fokus på det sociale og på arbejdsro her i starten.
I næste uge tager 6.-7.kl. afsted til Bornholm.
Vi er i fuld gang med at forberede Staby Marked d. 30. August. Niels Chr. er konferencier ved dyreskuet.
Der har været lidt udfordringer med skolebussen til Thorsminde på afgangen 13.18, men det er der fundet en løsning på fra i dag.
Legepatruljen er valgt og starter op sidst på måneden.
Skoleboden starter op onsdag d. 28. August
Skolemad fra uge 36 (tilmelding og betaling senest 19/8)
Musikskolens violinlærer, som skulle undervise i Staby har desværre opsagt sin stilling, så det er lige nu uvist om der bliver et musikskoleinstrumentaltilbud til 3.kl. i år.
Udlån af lokaler: danseundervisning i gymnastiksalen, aftenskolehold i billedkunst.

Mona har været i virksomhedspraktik, og er nu ansat som timelønnet pædagogmedhjælper.
Camilla er fortsat i SFHén.
Åbent hus for kommende børn og deres forældre til børnehaven d. 4. september.
SFH børn er i gang med at lave en lille video om Lærkereden.4 nye børnehavebørn er begyndt i august og der kommer 2 i september. Så er der 19 børnehavebørn.
Skal arbejde med vind og vejr i børnehave og SFH. Børnehaven skal på tur i forbindelse med emnet.
SFHén skal vænne sig til de 3 tidligere dage. Det er dejligt, at der er mere tid. Der bliver sendt info ud vedr. eftermiddagsmad på de dage, hvor børnene kommer tidligt i SFH.
Glæder os til cykeltur med SFH-børnene.
Der er arrangeret fritterfest for 2.-4.kl. i oktober.
God dag i Klubbelubben (2.-4.kl.) i går, hvor der kom mange gode idéer på bordet.
Maibritt skal i gang med DUÅ-uddannelsen.
Der skal et stort arbejde i gang med de pædagogiske læreplaner.
Der er nu 3 spisegrupper.

Mikrobit til brug i 4.-6.kl. Mette og Niels skal på kursus 11. september.

Kl. 13.15-18.00 med fællesspisning kl. 17.00. Betaling i forbindelse med tilmelding.
Niels Chr. undersøger madmuligheder og priser.
Ann og Lene sørger for invitationen.

Høringsmateriale udsendes

Vi tænker, at der er lagt op til stor frihedsgrad på de enkelte skoler, så man kan tilpasse det til de lokale forhold, og det kan vi kun bakke op om.

Bilag udsendes
Forretningsorden revideret.

Drøftelse
Sættes på som tema på bestyrelsesmødet d. 1. oktober

Til orientering.

Budgethøring
Gennemgå og evt. revidere principper
Evaluere Staby Marked

Elevrådet deltager i pkt. 1-

Venlig hilsen
Niels Chr. og Lene