Staby Skole og Børnehuset Lærkereden

Staby Skole og Børnehuset Lærkereden er en landsbyordning som er bestående af børnehave, skole og sfo i ét.

Vi vægter fællesskabet på tværs af huset højt. Vi gør meget ud af vores fælles morgensamlinger, fælles emneuger, skolefest, markedsdag og temadage, så børnene på den måde gennem fælles oplevelser og erfaringer lærer at tage ansvar for hinanden og oplever tryghed på tværs af alder.

Vi har en legepatrulje og et elevråd, som er aktive medspillere i at styrke trivslen i huset.

Vores skoledistrikt strækker sig helt fra Thorsminde i vest til Madum i øst. Det betyder meget for os, at vi bruger hele skoledistriktet. Det sker ved, at vi  så meget som muligt benytter de  mange muligheder der ligger i området, både den mangfoldige natur samt de mange forskellige faciliteter, der er tilgængelige i lokalsamfundene.

Principper og værdiregelsæt

Husets principper er udarbejdet af Staby Skoles og Børnehuset Lærkeredens fælles bestyrelse.

Principper

Værdiregelsæt

Undervisningsmiljøvurderingen

Beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet. 

Vores vurdering

 

Fællesbestyrelse

I Fællesbestyrelsen drøftes og besluttes vedtægter, budget, regnskab og overordnet strategi.

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesreferater

 

Staby Skoles Venner

Vi er en støtte forening til Staby Skole, og børnehus. Vores primære formål er at yde støtte til Staby Skole og deres arrangementer, for at 'krydre' hverdagen for lærere og elever.

Læs mere her

Det gode forældresamarbejde

Vi har lavet en beskrivelse af de forventninger vi har til det gode forældresamarbejde.

Dette kan du læse mere om her

 

 

PALS

En anerkendende skole
PALS er en skoleomfattende metode, hvor eleverne lærer at indgå i fællesskaber. 
Metoden tager udgangspunkt i en positiv og anerkendende tilgang og der arbejdes meget med relationer. 
PALS understøtter Holstebro Kommunes Børne- og Unge politik med fokus på udvikling af fællesskaber og fokus på udvikling af børn og unges potentiale gennem relationer.

Læs mere her

Følg med på facebook

I kan også læse meget mere om vores skønne sted og følge os på Facebook.

Følg med 

Transport

Har du brug for hjælp til transport af dit barn til og fra skole, kan du læse mere om mulighederne. 

Du kan benytte rute 270,271 og 272.

Få fri transport

Skolebusplaner

 

Indskrivning

Her kan du skrive dit barn ind til Børnehave, sfo og Skole.

Skoleindskrivning

Pladsanvisning

Pasning af skolebørn

 

 

SSP

Vi har et meget tæt samarbejde med SSP, som står for et samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og Politiet.

Læs mere her

Sundhedsplejerske på Staby Skole

Vores sundhedsplejerske på Staby Skole er Lise Kaalund Meyer
Lise træffes på mobil: 20862442 samt mail: Lise.Kaalund.Meyer@holstebro.dk 

Du kan også læse mere om sundhedsplejen i Holstebro Kommunne via dette link.

læs mere her

 

 

Feriekalender

Her kan du finde kommunens feriekalendere.

 

 Feriekalender 2021- 2022

Ferieoversigt 2022-23

Ferieoversigt 2023-24

Priser og tilskud til børnepasning

Se hvad en plads i daginstitutionen koster samt mulighederne for at vælge mellem heldags- og deltidspladser.

Priser og tilskud

Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 22. marts 2023, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2023/2024.

Vores fokuspunkter

Levende Musik i Skolen

FANTASTISKE OG INSPIRERENDE SKOLEKONCERTER
Levende Musik i Skolen leverer professionelle skolekoncerter til ører i alle aldre.

Logo

Tilsyn