Hvad er PALS

Hvad er PALS
PALS er en udviklingsmodel, som omfatter hele 
huset, både skole, børnehave og SFO.
PALS styrker børnenes faglige og sociale 
kompetencer
PALS styrker god adfærd.


Målsætning
Staby Skole og Børnehuset Lærkeredens målsætning er at være et fællesskab i balance.
Nøgleordene i vores PALS-arbejde er:
ANSVAR  -  OMSORG  -  RESPEKT

 

Hvordan kan PALS mærkes i hverdagen
Gode og effektive beskeder
Tydelige forventninger
Ros, anerkendelse og opmuntring – positive beskeder
Grænsesætning – konsekvenser
Positiv involvering

Gode og effektive beskeder til børnene

Vi arbejder med at have særligt fokus på de gode og effektive beskeder til børnene. 
Den gode besked
Børnene får gennem den gode besked altid mulighed for at vælge at gøre det rigtige.

Tydelige forventninger
Tydelighed er rigtig vigtig. Derfor skal børnene vide, hvad vi forventer af dem. 
Det gør vi synligt ved forventningstavler rundt i hele huset.

Ros, anerkendelse og opmuntring
PALS handler meget om at rose, anerkende og opmuntre børnene, så de udviser en positiv adfærd.
Vi bruger perler, som et synligt bevis for barnet på, at vi har set, at barnet har gjort det rigtige.
Perlerne puttes i et glas i klassen/Lærkereden og når glasset er fyldt udløser det en belønning til hele klassen/gruppen.
Konsekvenser
Det er vigtigt ,at børnene ved, hvad vi forventer af dem. Det er også vigtigt, at der er en konsekvens, hvis deres adfærd er uønsket og ikke ændrer sig gennem den gode besked.
Løsningshjulet
Vi øver med børnene gennem PALS, hvordan de selv kan løse evt. konflikter. Det gør vi bl.a. med løsningshjulet, som de selv har været med til at sætte ord på.