Fællesbestyrelsesmøde september 2019

Referat fra den 4. september 2019 kl. 18.45-21.00.
Deltagere: Niels Chr. Rønhøj, Mette Søby Nielsen, Inger Merete Hougaard, Nanna Bak Winther, Ida Marie Mølgaard Jacobsen, Mette Husted Paakjær, Tanja Østerby Thøgersen, Edith Mølgaard Kirk, Marianne Rytter, Lene Ettrup og 2 Elevrådsrepræsentanter.
Afbud: Niels Chr. Rønhøj
Mødeleder: Nanna Bak Winther
Referent: Lene Ettrup
Kaffebrød: Mette Søby Nielsen

Referat

Referat godkendt.

Elevrådet har haft deres første møde.
De har snakket om at være rollemodeller, og om hvad der forventes.
Liv er valgt til formand og Anna er blevet næstformand. Josephine er suppleant.
Danske Skoleelever kommer og holder elevrådskursus d. 18.september.
Snak om idéer og ønsker til arbejdsfredag.
Elevrådet vil støtte op om “Peace of Cake”
Bolde til klasserne.
Vil gerne arrangere et loppemarked d. 1. marts 2020 og en elevrådsfest fredag d. 12. Juni 2020.

Vellykket Bornholmertur for 6.-7.kl. i Uge 34
0.kl. til 112-dag i Holstebro i torsdags
Brand dag d. 30. September – vi flytter åbent hus – dato meldes ud i denne uge.
Forældremøde for indskolingen i går. Godt tilrettelagt, særligt godt med fokusområder, god stemning. Det vil være dejligt, at få et referat ud efterfølgende.
Kunstner Yvonne Thrane har planer om et spændende kunstprojekt med indskolingen i feb/marts 2020.
PALS - fælles fokus i kommunen med plads til egne indsatser. Det overordnede tema er relationer. Det lægger sig op ad arbejdet med Børneungepolitikken.
I forbindelse med etablering af det nye Videnscenter i Holstebro har vi fået tilknyttet en fast inklusionsvejleder i skoledelen og en ressourcepædagog i dagtilbud. Derudover har vi PPR-psykolog, skole- og dagtilbudssocialrådgiver og sundhedsplejerske.
Imponerende opbakning til arbejdsfredagen, ca. 150 børn og voksne er tilmeldt.

I garderoben hænger en seddel med opgaver til arbejdsfredag.
Vi har haft et hyggeligt åbent hus i dag for kommende børn.
Der er mange børn om morgenen nu.
Har startet vind, vand og vejr tema. Har fået sponsoreret en tur med “Grisen” fra Bagbutikken og et besøg på Kystcenteret.
SFH børn er i gang med at filme en lille rundvisning.
Dejlig opbakning til cykeltur med SFH.
Der er arrangeret fritterfest for 2.-4.kl. d. 25. oktober.

Vi har ikke hørt nyt om Aula, men forventer at det starter op efter efterårsferien.
Lars og Marianne sidder med i et udvalg af lærere, som skal vurdere digitale portaler, for at kvalificere kommunens kommende aftale for digitale undervisningsmidler.
Elevplanerne udgives i Meebook inden skole/hjem samtalerne. Vi sender besked ud til forældrene.
Computerne til 0.kl. er ved at blive klargjort.

Fin dag som vanligt. Glade og engagerede børn og voksne. Stor opbakning. Hyggeligt dyrskue.

Bilag udsendt.
Principper drøftet og revideret.

Høringsmateriale udsendes, når LE har modtaget det.
Høringsmaterialet gennemgået og høringssvar drøftet.

Til orientering.

Evaluere forældremøderne.
Temamøde om markedsføring.

Elevrådet deltager i pkt. 1-8.

Venlig hilsen
Niels Chr. og Lene