Mission

Et fællesskab i balance 

  • Vi ønsker et fællesskab, hvor der er plads til forskellighed. Hvor alle kan føle sig trygge og hvor alle trives. 
  • Vi ønsker en høj faglighed, der går hånd i hånd med høj trivsel. Det enkelte barn skal nå så langt som muligt i både sin faglige som sin sociale udvikling.
  • Vi ønsker et tæt samarbejde mellem skole og hjem.
  • At børnehave og skole føles som ét fælles hus og børnene derfor ikke oplever store overgange fra de er 3-14 år.
  • At børnehave og skole er en vigtig og aktiv del af skoledistriktets lokalsamfund.
  • At medarbejderne trives og får mulighed for relevant kompetenceudvikling.

Vision:

Staby Skole og Lærkereden skal være for alle lokalområdets børn, hvor hvert enkelt barn når så langt som muligt såvel fagligt som socialt ud fra egne forudsætninger.

Værdiord, som vi arbejder ud fra:

VIS ANSVAR, OMSORG, RESPEKT