Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 22. marts 2023, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2023/2024.

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale med skolechefen blev der udarbejdet følgende fokuspunkter, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Fortsat fokus på elevinddragelse
  • Videreudvikle trivselsindsatser på elever
  • Fokus på forældresamarbejde