Staby Skole

Staby Skole er en Landsbyskole med ca 100 elever fra 0. - 7.kl. Skolen indgår i en landsbyordning Med Børnehuset Lærkereden, Hvilket betyder at  Børn og forældre oplever et sammenhængende forløb fra  barnet begynder i Børnehaven som 3-årig til barnet forlader skolen i 7.klasse.

Vores mål er at være et Fællesskab i balance ud fra værdierne: Vis omsorg, ansvar og respekt.

Skolestart og Førskole

Førskolen danner bro mellem børnehave og skolen, hvilket resultere i at børnene bliver bedre klædt på til at gå i skole.

Skoleindskrivning

Fakta og information

Her kan du finde relevante informationer om skolen.

Om os