Fællesbestyrelsesmøde februar 2020 

Referat fra mødet den 20. februar 2020 kl. 18.45 - 21.00.
Deltagere: Niels Chr. Rønhøj, Mette Søby Nielsen, Inger Merete Hougaard, Nanna Bak Winther, Ida Marie Mølgaard Jacobsen, Mette Husted Paakjær, Tanja Østerby Thøgersen, Edith Mølgaard Kirk, Marianne Rytter, Lene Ettrup og 2 Elevrådsrepræsentanter.
Mødeleder: Niels Chr. Rønhøj. Referent: Lene Ettrup.
Kaffebrød: Ida Marie Mølgaard Jacobsen

Referat

Referat godkendt.

Kort info.
Indbydelse til netværk for skolebestyrelser - Niels Chr. og Ida Marie deltager.

Er ved at gøre klar til trivselsdag - i år bliver der sat mere fokus på trivsel og PALS, og aktiviteterne bliver lidt anderledes end vi plejer, og med endnu mere fokus på samarbejde, og kropssprog. 

Der bliver et fælles oplæg om PALS som start på dagen, og derefter et aktivitetsløb, hvor eleverne står for posterne, og der er en voksen med hvert hold rundt. 

Forberedelserne til loppemarkedet er i fuld gang. Der skal gøres lidt mere reklame. 

Nettet over multibanen bliver sat op så snart det bliver lidt bedre vejr. 

Elevrådet er nomineret til ”årets elevråd” af Danske Skoleelever.

Fælles

Pædagogisk døgn fre og lør

Vi har været glade for de fælles projekter på tværs i huset, og vil igen umiddelbart efter sommerferien forpligte alle på at indgå mindst én aftale om aktiviteter på tværs i løbet af efteråret.

Vi slår katten af tønden på mandag. Førskolebørnene sammen med skolebørnene, og børnehavebørnene for sig selv. TAK til Staby Skoles Venner for fastelavnsboller og slik.

Staby Skoles venner har sponsoreret kabeltromler til legepladsen og nye brædder til stakit i skolegården.

Skal vi have banner op? - Ann har undersøgt pris og arbejder videre i det.

Vi holder åbent hus onsdag d. 18. marts og torsdag d. 14. maj.

Børnehaven

Et nyt barn, så vi nu er på 23 i børnehaven.

Vi rimer - tema i børnehaven.

Bedsteforældredag d. 15. maj.

Førskoleprojekt hver mandag, hvor børnene fra Sneglehuset kommer.

Trylleshow i Tinghuset.

Førstehjælp kursus for børnene.

Lillegruppen har været alene i gymnastiksalen nogle gange og lave forskellige bevægelsesaktiviteter og Yoga.

Børnesyn - arbejdet med rutiner, giver forskellige ændringer.

Næsten alle 3-årige har lært at cykle uden støttehjul.

SFO

Medarbejder i praktik i SFO 2 eftermiddagen om ugen.

Åben SFO d. 10. marts, hvor alle SFO børn må invitere en skolekammerat med.

Har fået leveret stylter, som spændes på fødderne til sjove og udfordrende aktiviteter.

Der er mange kreative aktiviteter i gang.

Skolen

Stort TILLYKKE til elevrådet, som vi er meget stolte af. Vi er spændte på generalforsamlingen d. 27. marts, hvor vinderen kåres.

Dejlig reportage og omtale af skakdagen på DR P4.

Vi regner med at skaklærerne skal på en overbygnings uddannelsesdag inden længe. Der er desuden et skakstævne i støbeskeen.

Vi glæder os til trivselsdagen d. 6. marts – fokus på PALS i den fælles opstart.

Den nationale trivselsmåling er i gang. Info er udsendt på Aula.

7.kl. har i dag og i morgen to hele undervisningsdage på UCH.

Muligt nyt projekt med Elisabeth Borch – LE har møde med Elisabeth i begyndelsen af marts.

Vi glæder os til minisamfundsugen i Vesterby i UGE 14. Leder- og souchef stillingerne er nu besat, og i næste uge præsenteres virksomhederne på morgensamlingen og resten af eleverne skal ønske virksomheder.

Alsang 4. maj i Anlægget - 45kl. deltager.

Kulturspot i Tinghuset 24. april - alle indtagen 5.kl. deltager.

Vinterkoncert.

Indskolingen og førskolebørnene har været i Holstebro og se ballet og besøge museet. D. 17. marts tager indskolingen og førskolen igen ud og ser ballet.

Nyt UNI-login.

Bilag udsendes.

Godkendelse af budget 2020.

Har bestyrelsen særlige ønsker til indholdet?

Kommunikation  
Information
Rummelighed
Næste skoleår
Tilbagemelding fra pædagogisk dag

Evaluere minisamfund.

Der bliver efterspurgt mere information.
Elevrådet deltager i pkt. 1-6.

Venlig hilsen 
Niels Chr. og Lene