Skolestart og førskole

Førskole ved Staby Skole og Børnehuset Lærkereden I Holstebro Kommune har man valgt, at førskolegrupper skal arbejde ud fra børnehaveklassens målsætninger, som er følgende:

 1. Sprog
 2. Matematisk opmærksomhed
 3. Naturfaglige fænomener
 4. Kreative og musiske udtryksformer
 5. Krop og bevægelse
 6. Engagement og fællesskab

Vi starter allerede i august året før med at arbejde med de kommende skolebørn, men selve førskolegruppen starter først op 1. maj og forsætter indtil skolen går på sommerferie.

Formålet med førskolegruppen er at lave en glidende overgang fra det legende børnehaveliv til det mere strukturerede skoleliv. I Førskoleperioden vil de kommende skolebørn derfor møde nye udfordringer, der er med til at ruste dem til skolestart. 

Vores førskolegruppe består af børn fra Lærkereden og børn fra Sneglehuset i Ulfborg. Derudover har vi et tæt samarbejde med førskolegruppen i Krudtuglen i Sdr. Nissum. Vores største fokus i førskoleperioden er derfor at få rystet børnene godt sammen, så det sociale fungerer og de har en følelse af samhørighed, når de kommer i skole. Hvis børnene fungerer socialt, er trivslen blandt børnene højere – og børn der trives lærer bedst.

Herunder ses blot nogle af de ting, førskolegruppen vil arbejde med ud fra børnehaveklassens målsætning:

Sprog

Vi arbejder med, at børnene

 • får et større kenskab til bogstaverne (form og navn)
 • får et begyndende kendskab til bogstavernes lyde
 • lærere at skrive sit eget navn
 • leger med rim og remser, historier og eventyr
 • kan indgå i dialog med både børn og voksne
 • skal lave tegnediktat – hvor de skal lytte og følge beskeden

Matematisk opmærksomhed

Vi arbejder med, at børnene

 • får kendskab til talforståelse
 • får kendskab til geometriske former (firkant, trekant, cirkel osv.)
 • får kendskab til begreber og forforståelser af overbegreber

Naturfaglige fænomener

Vi arbejder med, at børnene

 • får et større kendskab til natur og dyr
 • får en naturlig respekt for naturen og de dyr der lever i den

Kreative og musiske udtryksformer

Vi arbejder med, at børnene

 • udvikler deres kreative evner via eksperimenterende aktiviteter både inde og ude
 • stifter bekendtskab med forskellige materialer
 • udvikler deres musiske evner gennem musik, sang, dans, rollespil m.m.

Krop og bevægelse

Vi arbejder med, at børnene

 • lærer deres egen krop at kende
 • udvikler deres motorik gennem leg og planlagte aktiviteter
 • finder glæden ved fysiske aktiviteter, hvor krop og bevægelse er i fokus
 • øver sig i at hvile i sig selv

Engagement og fællesskab

Vi arbejder med, at børnene

 • socialiseres gennem leg og aktiviteter
 • arbejder sammen på kryds og tværs og får en følelse af fællesskab
 • får et begyndende forhold til de børn og voksne der har deres daglige gang på skolen
 • øver sig i at lytte når andre taler
 • øver sig i at modtage og følge en besked
 • lærer og øver de PALS forventninger, der er til dem
 • tør være i centrum og kan lade andre være i centrum – fortællerkort, fortællerbamsen, sanglege m.m.
 • får styrket deres selvværd
 • øver arbejdsro når vi laver opgaver
 • øver sig i at være gode kammerater og respektere hinandens forskellighed

Forældreansvar

I som forældre har et stort ansvar for, at jeres barn bliver klar til skole. Vi har derfor følgende forventninger til jer som forældre:

 • Barnet skal være i Lærkereden senest kl. 9. Hvis der er aktiviteter, der starter tidligere, får I besked
 • Hvis barnet er syg eller holder fri, så meld det ind i AULA - komme/gå 
 • I tjekker opslagstavlen hver dag for evt. nyheder
 • Vi sammen spiller hinanden gode – opbakning og god tone
 • Hjælp jeres barn med at holde orden i deres garderobe
 • I tør give slip – men stadig følge med i børnenes hverdag
 • I støtter op om fællesskabet (og ikke ”mit barns advokat”)
 • I henvender jer ved tvivlspørgsmål, undren eller konstruktiv kritik