Principper

Principperne er udarbejdet af fællesbestyrelsen.


Principper for landsbyordningen

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner er en almindelig del af vores børns hverdag. Derfor har vi fastsat principper for brug af mobiltelefoner i skoletiden.

Principper for mobiltelefoner

Rygepolitik

Alt rygning (herunder også e-cigaretter) er forbudt indendørs i alle sammenhænge.

Vores rygepolitik

Trivselspolitik

Husets trivselspolitik er udarbejdet af fællesbestyrelsen.

Vores trivselspolitik

Antimobbestrategi

Ved mobning imellem eleverne har vi som medarbejder en fast procedure og handleplan til rådighed.

Vores antimobbestrategi

Principper for landsbyordningen

Vil du vide mere om husets principper og retningslinjer, kan du læse om det herunder.

Vores principper og retningslinjer for landsbyordningen

 

Principper for landsbyordningen.

Husets trivselspolitik er udarbejdet af fællesbestyrelsen.

Vores trafikpolitik

Den gode dialog:
Vi ønsker en åben og positiv dialog, og er lydhøre for kritik, men det er vigtigt, at det foregår i en god tone.
Når beskedsystemet benyttes opfordrer vi til, at:

 • Beskeder skrives i en anerkendende tone.
 • Der ikke bruges ironi og indforståede vendinger.
 • Ingen skriver i vrede.
 • Beskeder holdes kortfattede og konkrete.
 • Beskeder kun sendes til relevante modtagere.

For at fremme en god dialog når tingene bliver svære, opfordrer vi til, at:

 • Tage en mundtlig dialog om muligt.
 • Ikke at henvende sig i vrede, men bevare en anerkendende og positiv tone.
 • Huske på, at der som regel ikke er én sandhed, men flere sider af en sag. Fortæl om dit barns oplevelser af situationen, men spørg også ind til det andet barns/den voksnes oplevelser, for at opnå den størst mulige forståelse.
 • Have fokus på, hvordan vi sammen kan løse problemet.

Forældremøder:
I børnehaven og SFO afholdes 1 forældremøde om året. I skolen afholdes der mindst ét forældremøde pr. klasse/stamhold om året.

Forældresamtaler:
I børnehaven afholdes der fast opstartsmøde indenfor første uge i børnehaven og derefter en opfølgende samtale efter 3 mdr.  og igen op til skolestart. Yderligere samtaler afholdes efter behov.
I skolen holdes forældrene orienteret om elevernes faglige og sociale standpunkt ved den årlige skole-hjemsamtale i efteråret. Hvis der opstår bekymring omkring et barn, orienteres forældrene løbende og medinddrages i løsningen af problemet og kontaktlæreren er tovholderen. 
I efteråret udsendes elevplanen til forældrene. Elevplanen er et værktøj, som tilpasses i løbet af året.
Målsætning:
Det er Staby Skole og Børnehuset Lærkeredens mål, at forældresamarbejdet vil medvirke til at give børnene så god en hverdag i børnehave, SFO og skole som muligt.
Dette søges opnået ved at holde forældrene orienteret om husets mål og aktiviteter, og derigennem opnå forståelse for og aktiv deltagelse i hverdagen sammen med børnene.
Samarbejdet skal sikre forældrene indflydelse på husets fremtidige udvikling samt motivere til åben dialog mellem forældre, pædagoger/lærere og børn.
Forudsætninger for et godt samarbejde:
Skolen/børnehaven lykkes bedst, når forældre og skole/børnehave/SFO har afstemt forventningerne til hinanden.


Kontaktlærers deltagelse i klassearrangement:
Kontaktlæreren har mulighed for at deltage i et klassearrangement i løbet af skoleåret, under forudsætning af at det foregår på en hverdag.

I kan forvente af os, at

 • vi skaber rammerne for en god skolestart/god opstart i børnehaven.
 • vi møder børnene med ansvar, omsorg og respekt.
 • vi gør vores bedste for at skabe trivsel for fællesskabet og det enkelte barn.
 • vi informerer jævnligt om, hvad der sker i skolen og i Lærkereden.
 • vi kontakter jer, hvis der er behov.
 • vi svarer tilbage på skriftlige henvendelser hurtigst muligt.

Vi forventer af jer, at

 • I sørger for, at jeres børn er klar til dagen i skolen/ børnehaven d.v.s at
 • I bakker op om husets værdier (ansvar, omsorg, respekt).
 • de møder veludhvilede, har spist morgenmad og har mad med til hele dagen.
 • Garderoben er opdateret med skiftetøj, udetøj og fodtøj til årstiden.

For skolebørnene gælder særligt, at

 • de medbringer de nødvendige arbejdsredskaber til alle fag.
 • de laver deres lektier.
 • I dagligt læser med jeres barn i indskolingen. 
 • I holder jer orienteret og anvender Aula mindst 2-3 gange om ugen.
 • Dvs tjekker beskeder, opslag på Overblik, samt ugeplan.

For børnehave/SFO gælder særligt, at

 • I også tjekker AULA  2 gange om ugen, hvor I melder fravær, ferie og komme/gå tider.
 • I tager medansvar for klassens/gruppens trivsel ved at:
 • deltage i skole- og klassearrangementer/arrangementer i Lærkereden.
 • bakke op om de tiltag, der sættes i gang.
 • meddele om fravær og væsentlige forandringer, som kan påvirke jeres barns dagligdag/trivsel.
 • tale ordentligt om andre børn og forældre samt huset generelt.
 • tage ansvar for at vægte de gode historier om huset.

For skolebørnene gælder særligt, at

 • sørge for, at jeres barn deltager i fødselsdage i klassen.
 • deltage aktivt i klassens forældreråd i løbet af barnets skoletid.
 • I kontakter skolen/Lærkereden, hvis I oplever, at noget i hverdagen er uklart for jer.

 

 

 

Den gode dialog:
Vi ønsker en åben og positiv dialog, og er lydhøre for kritik, men det er vigtigt, at det foregår i en god tone.
Når beskedsystemet benyttes opfordrer vi til, at:

 • Beskeder skrives i en anerkendende tone.
 • Der ikke bruges ironi og indforståede vendinger.
 • Ingen skriver i vrede.
 • Beskeder holdes kortfattede og konkrete.
 • Beskeder kun sendes til relevante modtagere.

For at fremme en god dialog når tingene bliver svære, opfordrer vi til, at:

 • Tage en mundtlig dialog om muligt.
 • Ikke at henvende sig i vrede, men bevare en anerkendende og positiv tone.
 • Huske på, at der som regel ikke er én sandhed, men flere sider af en sag. Fortæl om dit barns oplevelser af situationen, men spørg også ind til det andet barns/den voksnes oplevelser, for at opnå den størst mulige forståelse.
 • Have fokus på, hvordan vi sammen kan løse problemet.

Forældremøder:
I børnehaven og SFO afholdes 1 forældremøde om året. I skolen afholdes der mindst ét forældremøde pr. klasse/stamhold om året.

Forældresamtaler:
I børnehaven afholdes der fast opstartsmøde indenfor første uge i børnehaven og derefter en opfølgende samtale efter 3 mdr.  og igen op til skolestart. Yderligere samtaler afholdes efter behov.
I skolen holdes forældrene orienteret om elevernes faglige og sociale standpunkt ved den årlige skole-hjemsamtale i efteråret. Hvis der opstår bekymring omkring et barn, orienteres forældrene løbende og medinddrages i løsningen af problemet og kontaktlæreren er tovholderen. 
I efteråret udsendes elevplanen til forældrene. Elevplanen er et værktøj, som tilpasses i løbet af året.
Målsætning:
Det er Staby Skole og Børnehuset Lærkeredens mål, at forældresamarbejdet vil medvirke til at give børnene så god en hverdag i børnehave, SFO og skole som muligt.
Dette søges opnået ved at holde forældrene orienteret om husets mål og aktiviteter, og derigennem opnå forståelse for og aktiv deltagelse i hverdagen sammen med børnene.
Samarbejdet skal sikre forældrene indflydelse på husets fremtidige udvikling samt motivere til åben dialog mellem forældre, pædagoger/lærere og børn.
Forudsætninger for et godt samarbejde:
Skolen/børnehaven lykkes bedst, når forældre og skole/børnehave/SFO har afstemt forventningerne til hinanden.


Kontaktlærers deltagelse i klassearrangement:
Kontaktlæreren har mulighed for at deltage i et klassearrangement i løbet af skoleåret, under forudsætning af at det foregår på en hverdag.

I kan forvente af os, at

 • vi skaber rammerne for en god skolestart/god opstart i børnehaven.
 • vi møder børnene med ansvar, omsorg og respekt.
 • vi gør vores bedste for at skabe trivsel for fællesskabet og det enkelte barn.
 • vi informerer jævnligt om, hvad der sker i skolen og i Lærkereden.
 • vi kontakter jer, hvis der er behov.
 • vi svarer tilbage på skriftlige henvendelser hurtigst muligt.

Vi forventer af jer, at

 • I sørger for, at jeres børn er klar til dagen i skolen/ børnehaven d.v.s at
 • I bakker op om husets værdier (ansvar, omsorg, respekt).
 • de møder veludhvilede, har spist morgenmad og har mad med til hele dagen.
 • Garderoben er opdateret med skiftetøj, udetøj og fodtøj til årstiden.

For skolebørnene gælder særligt, at

 • de medbringer de nødvendige arbejdsredskaber til alle fag.
 • de laver deres lektier.
 • I dagligt læser med jeres barn i indskolingen. 
 • I holder jer orienteret og anvender Aula mindst 2-3 gange om ugen.
 • Dvs tjekker beskeder, opslag på Overblik, samt ugeplan.

For børnehave/SFO gælder særligt, at

 • I også tjekker AULA  2 gange om ugen, hvor I melder fravær, ferie og komme/gå tider.
 • I tager medansvar for klassens/gruppens trivsel ved at:
 • deltage i skole- og klassearrangementer/arrangementer i Lærkereden.
 • bakke op om de tiltag, der sættes i gang.
 • meddele om fravær og væsentlige forandringer, som kan påvirke jeres barns dagligdag/trivsel.
 • tale ordentligt om andre børn og forældre samt huset generelt.
 • tage ansvar for at vægte de gode historier om huset.

For skolebørnene gælder særligt, at

 • sørge for, at jeres barn deltager i fødselsdage i klassen.
 • deltage aktivt i klassens forældreråd i løbet af barnets skoletid.
 • I kontakter skolen/Lærkereden, hvis I oplever, at noget i hverdagen er uklart for jer.