Trivselspolitik

Alle klasser på Staby Skole er forpligtede til at have fokus på og arbejde med elevernes sociale kompetencer. Lærerne, eleverne og forældrene har pligt til at være opmærksomme på trivsel – og pligt til
at reagere på henvendelser om mistrivsel. Trivsel er et fast punkt på alle forældremøder og skole-hjem-samtaler.

Der er trivsel når

Alle børn er glade, trives i det sociale rum, føler sig værdsat, og værdsætter andre.
Alle lærerne er respekterede, respekterer hinanden og eleverne.
Alle forældrene bakker op om skolen.

Samarbejde og åbenhed er nøgleord, hvis vi vil fremme trivslen på Staby Skole. Mobning og anden nedværdigende behandling lever højt på hemmeligheder og angst. Første led i løsning af trivselsproblemer er derfor at få dem frem i lyset.

Hvordan styrkes trivslen

 • Ved at alle tager ansvar for fællesskabet. Alle skal have mulighed for at være en del af fællesskabet.
 • Vi taler med hinanden på en positiv måde. Vi lytter og er opmærksomme på hinanden.
 • Vi tager hensyn til hinanden. Vi er tolerante og løser problemerne ved at tale sammen.
 • Vi hjælper hinanden. Vi er taknemmelige, når andre hjælper os.
 • Vi respekterer, at vi er forskellige. Vi respekterer, hvad andre siger.

Hvad kan forældre gøre for at alle børn trivsel

 • Det er vigtigt, hvordan du taler om dit barns klassekammerater, deres forældre og lærere.
 • Vær bevidst om at alle ”er med” i dit barns klasse.
 • Støt dit barn med at få kammerater på tværs af klasserne. Dit barn bliver styrket og det mindsker risikoen for, at nogle børn bliver isoleret.
 • Sørg altid for, at dit barn siger ja tak til invitation til alle kammeraters fødselsdage, og fortæl at fødselsdage kan være meget forskellige – undgå kritik.
 • Når I holder fødselsdag – så inviter alle; alle piger / drenge – eller ingen.
 • Prioriter samværet med de andre forældre i klassen. Det smitter af på børnene.
 • Brug skolens personale og skolebestyrelsen – alle omkring børnene er interesserede i at alle børn trives.

Noget af det vi – forældre og skole – i fællesskab kan gøre er

 • Vi kan lære eleverne, at de skal behandle andre, som de selv ønsker at blive behandlet.
 • Vi kan sætte fokus på klassens trivsel på forældremøder og lave aftaler om, hvordan vi fremmer trivslen i klassen.
 • Vi kan opfatte en elevs trivsel som et fælles ansvar.
 • Vi kan give eleverne redskaber til at løse konflikter.
 • Vi kan opbygge et miljø af tillid og åbenhed, hvor barnet føler sig set, hørt og hjulpet.

Redskaber til at arbejde med at fremme god trivsel

 • Tæt skole/hjem samarbejde
 • Trivselsråd i alle klasser
 • Venskabsmakkere
 • Legepatrulje
 • Elevrådsaktiviteter f.eks. Trivselsdag
 • Morgensamling
 • Fælles aktiviteter for hele skolen
 • Sociale arrangementer for hele klassen eller for flere klasser
 • PALS
 • Undervisningsmiljøvurdering og trivselsundersøgelse + opfølgning
 • AKT-lærer, som har opnået faglige kompetencer til at yde pædagogisk og faglig rådgivning og vejledning omkring trivsel på skolen
 • AKT – lærerens opgaver består i forebyggende, foregribende eller indgribende aktiviteter (AKT= Adfærd, Kontakt, Trivsel).